Torsdag 29.7.2021 - Uke 30

Samarbeidspartnere

 530x387 kf avsetningerMasterstudent Katrine Fossum studerer kontinentale, sedimentære avsetninger i Bahibassenget. Spredte lag er anriket på uran, og oppgaven hennes kan bidra til å forstå om grunnvannet også inneholder uran. Foto: Lars Riber

- Det er fint å kunne bidra til et prosjekt som er nyttig for både miljøet og lokalbefolkningen, forteller Katrine Fossum.

Fossum er masterstudent på Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo. Hun har i to uker i oktober og november utført feltarbeid i sentrale deler av Tanzania sammen med forskere fra instituttet.

Farlig drikkevann?

- Oppgaven hennes er en del av et prosjekt initiert av Senter for internasjonalisering av høyere utdanning («SIU»). I bunn for prosjektet ligger et ønske om å undersøke grunnvannet i Bahibassenget i sentral-Tanzania, forklarer Fossums veileder, professor Henning Dypvik.

Bahi-bassenget ligger rett vest for hovedstaden Dodoma, 50 mil vest for Dar-es-Salaam. Geologien i området er preget av forvitret grunnfjell med lange sprekkesoner som har formet forsenkninger i landskapet. Sedimentære lagpakker ble gjennom tertiær  avsatt i disse forsenkningene.

Ved måling av radioaktivitet i felt og på prøver har forskerne funnet anrikninger av uran i enkelte horisonter i lagpakkene. Det kan potensielt være en trussel for lokalbefolkningen dersom det radioaktive grunnstoffet har forurenset drikkevannet. Derfor er det satt i gang hydrologiske og geologiske undersøkelser i området.

530x338 avsetning p grunnfjellKontinentale sedimenter avsatt på et oppsprukket og forvitret grunnfjell i Bahibassenget. Foto: Katrine Fossum

Betydningsfull oppgave

Fossum vil bidra til forskningsprosjektet ved å studere de sedimentære avsetningene i dalene i Bahibassenget. Disse består primært av fluviale og lakustrine sedimenter av tertiær alder. Målet for oppgaven hennes vil være å tolke avsetningene og den diagenetiske historien. Dette er tett knyttet opp til dagens situasjon for grunnvannet i regionen.

I vinter vil hun i laboratoriet på instituttet utføre geokjemiske og mineralogiske analyser av prøvene hun har samlet inn. Dette skal kombineres med observasjoner fra felt. Hun vil spesielt fokusere på ulike mineralfaser i prøvene og tilhørende utfellingsprosesser i forbindelse med gjennomstrømming av grunnvann.

- Ettersom Katrine vil tolke historien for avsetning og diagenese i området, vil hennes oppgave være et viktig bidrag i økt forståelse for  grunnvannets sammensetning og hvordan det har beveget seg, fremholder Dypvik.

Tverrfaglig og internasjonalt samarbeid

Prosjektet, som er finansiert av Direktoratet for utviklingssamarbeid («NORAD»), omfatter forskere fra  Institutt for geofag og Universitetet i Dar-es-Salaam. Det jobbes tverrfaglig, og både biologer, hydrologer, geologer, mineraloger og strukturgeologer er med.

Flere av forskerne ved instituttet, deriblant Dypvik, har tidligere jobbet i området. Derfor var ikke Fossum helt uforberedt da hun reiste til Tanzania. Masterstudenten har gjennom våren og sommeren brukt tid på å studere prøvene hentet fra de tidligere turene. Hun har også fått god veiledning fra Dypvik.

Likevel synes hun det var godt å ha erfarne geologer med seg i felt, ikke minst forskerne fra Universitetet i Dar-es-Salaam som var svært kunnskapsrike.

530x338 uranholdigRadioaktive målinger og prøvetaking av denne sedimentære bergarten har vist høye konsentrasjoner av uran. Foto:  Katrine Fossum

 

 

  • Det er fint å kunne bidra til et prosjekt som er nyttig for både miljøet og lokalbefolkningen, forteller Katrine Fossum.

 

Fossum er masterstudent på Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo. Hun har i to uker i oktober og november utført feltarbeid i sentrale deler av Tanzania sammen med forskere fra instituttet.

 

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Om 20 år


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: