Lørdag 23.10.2021 - Uke 42

Samarbeidspartnere

530x397 AdventdalenUtsikt mot nord fra innerst i Adventdalen, Spitsbergen. Foto: Synnøve M. Kolstø

Vi skriver for tiden hver vår masteroppgave i maringeologi og geofysikk ved Universitetet i Bergen og sensommeren 2012 fikk vi muligheten til å delta på SVALEX feltkurset.

SVALEX er et 12-dagers feltkurs til Svalbard arrangert og finansiert av Statoil. Kurset har blitt arrangert årlig siden 2001 og samler ca. 90 studenter i tverrfaglige grupper med bakgrunner fra geologi, geofysikk, og petroleumsteknologi fra de forskjellige universitetene i landet (UiB, NTNU, UiO, UiS, UiT og UNIS). Kurset tilbyr en enestående mulighet til å bedre forstå den geologiske utviklingen til Svalbard og Barentshavet.

Under oppholdet fikk vi god øvelse i å jobbe i tverrfaglige og internasjonale grupper, samt presentere prosjekter vi jobbet med. Dette ga et godt innblikk i hvordan en reell arbeidssituasjon i petroleumsindustrien fungerer, både når det gjelder kommunikasjon og samarbeid på tvers av landegrenser.

Kurset er tredelt, hvor første del av undervisningen foregår på Universitetet på Svalbard (UNIS). Deretter bærer det ut på cruiseskipet M/S Expedition, som frakter oss til og fra de utvalgte feltlokalitetene. I løpet av denne delen av kurset skal hver gruppe løse to større petroleumsrelaterte oppgaver, hvor hver gruppe skal presentere en av de ved kursets slutt (eksamen).

Oppgavene setter søkelys på typiske problemstillinger og fremgangsmåter relevante for petroleumsvirksomheten, med fokus på de enkelte studenters fagområde.  I tillegg fikk totalt 30 deltagere, med bakgrunn innen geofysikk, tilbringe to til tre dager på forskningsfartøyet Håkon Mosby. Her fikk vi være med på innsamling og prosessering av seismiske data.

530x397 JørnMasterstudent Jørn M. Aadneram under feltarbeid. Foto: Synnøve M. Kolstø

Som maringeologer fikk vi begge muligheten til å delta på SVALEX 2012 gjennom Statoils bidrag til et nytt EU-prosjekt. Prosjektet heter GLANAM (Glaciated North Atlantic Margins) og ledes av institutt for geovitenskap ved UiB av Professor Hans Petter Sejrup. GLANAM skal undersøke de Nord-Atlantiske kontinentalmarginene og har som mål å øke vår forståelse om hvordan isen og prosesser, knyttet til de store nedisingene, har formet havbunnen og kontinentalmarginen over de siste millioner år.

Forskning innenfor dette feltet er viktig for oljeleting, bedre forståelse av klima, samt dannelse, forekomster og utfordringer knyttet til gasshydrater.

LES MER OM GLANAM

241x317 SynnøveMaringeologi omfatter blant annet utforskning av geologiske prosesser under havoverflaten, der sedimentologi spiller en nøkkelrolle. Grunnleggende innføring i Svalbards geologiske utvikling ble gitt på UNIS. Denne kunnskapen var essensiell for det etterfølgende feltarbeidet. Storparten av bergartene vi så på ble opprinnelig avsatt under vann, hvor vår spesialisering kom til sin fulle rett.

Masterstudent Synnøve Midthun Kolstø på feltarbeid i Billefjorden. Foto: Camilla Løland

Den geologiske forståelsen og tolkningen var essensiell og dannet basis for videre samarbeid med geofysikere og reservoaringeniører, før boreingeniørene kom inn i bildet. Gjennom gruppearbeidet utført på SVALEX fikk vi maringeologer et godt innblikk i hvilke problemer og utfordringer de andre disiplinene er utsatt for, og hvordan vi som geologer kan bidra.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: