Mandag 26.10.2020 - Uke 44
logo   144 000 besøkende i 2019

Samarbeidspartnere

Petroleumsstudentene på masternivå ved Universitetet i Stavanger bruker hele 64 timer i uken på studier. Snittet for masterstudenter ved geofagstudier er 43 timer.


530x298 uisPetroleumsstudentene på masternivå ved Universitetet i Stavanger rapporterer at de bruker hele 64 timer i uken på studier. Foto: Universitetet i Stavanger

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) har for fjerde gang kartlagt hva studenter synes om studiet de går på. 64 000 studenter på andre og femte studieår ble tilbudt å si sin mening, og undersøkelsen er offentliggjort på Studiebarometeret.no.

Studiebarometeret har listet opp 18 geofaglige studieprogram i landet. Noen av programmene hadde for få respondenter under undersøkelsen, mens 12 av studieprogrammene ved de største universitetene er listet opp i tabellen under.

Studentene ble blant annet bedt om å svare på hvor mange timer i uken som brukes på studier, både de som var organisert av institusjonen og de som ble brukt på ikke-organisert studieinnsats. For enkelte av studieprogrammene er tallene for 2015 og 2016 slått sammen på grunn av få respondenter.

530x316 tidTabellen viser hvor mange timer i uken studentene ved ulike studieprogram rapporterte at de brukte på studiene sine i 2016. Antall respondenter er oppgitt i prosent. Kilde: Nokut

Ut i fra tabellen kan det leses at det er studentene ved masterprogrammet i petroleumsfag ved Institutt for petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger som har benyttet flest timer i uken på studier, hele 64,4, hvorav 25,1 timer per uke var organisert av instituttet.

På andreplass følger også et masterstudium innen petroleum – Petroleums Geosciences ved NTNU. Her rapporterte studentene at de brukte 43,6 timer i uken på studier, hvorav 17,9 timer var i regi av instituttet.

På en god tredjeplass ligger bachelorstudiet i geologi ved NTNU. Disse studentene benyttet 41,8 timer i uken på studiene sine, og 26,4 av disse timene var organisert.

Tabellen viser at masterstudenter bruker mer tid på studiene enn bachelorstudenter.

En gjennomsnittlig masterstudent setter av én ekstra time per arbeidsdag (5,1 timer per uke) sammenliknet med en gjennomsnittlig bachelorstudent.  

Undersøkelsen gir ikke et fullstendig bilde av geofagstudiene i landet ettersom flere av studiene hadde for få respondenter. Relativt lave svarprosenter kan også være en feilkilde for studieprogrammene som er omtalt i denne artikkelen.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Ikke veldig spesifikt


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: