Søndag 28.11.2021 - Uke 47

Samarbeidspartnere

Ole Henrik Ellestad driver lettvint omgang med faglitteratur og vitenskap og selektive utplukk blir brukt til å underslå at det faktisk pågår en global oppvarming, skriver Eystein Jansen.


530x407 fig1aFig. 1. Global temperatur 1850 til nåtid. Kilde Berkeley Earth. Blå linje indikerer Ellestads påståtte lineær trend, som avviker betydelig fra observasjonene.

Ole H. Ellestad er nok en gang ute med feilinformasjon om klimavitenskap. Denne gang på geoforskning.no.

Utgangspunktet er klimarettsaken om oljelisenstildelinger i Barentshavet. Nå er det heldigvis slik at Regjeringsadvokatens utgangspunkt i rettsaken når det gjelder kunnskapen om menneskeskapte klimaendringer, er den samme som den saksøkerne anførte.

Uenigheten går på de rettslige forhold og politikken som må føres for å forhindre skadelige klimaendringer. Så det er liten grunn for Ellestad til å vente medhold fra den kanten. Og det skulle bare mangle.

Ellestads innlegg er nemlig gjennomgående uvederheftig.

1. Ellestad viser en figur fra Akasofu, som angivelig skal vise en lineær trend i global temperatur. Figuren ekstrapolerer både fremover og bakover i tid.

Ekstrapoleringen (stiplet linje hos Ellestad) er helt i utakt med endringene før 1900, og det fremstår som markant feil at en slik lineær trend eksisterer. Se figuren over med globale temperaturdata tilbake til 1850, med den påståtte linære trenden vist med blå strek.

Figurens ekstrapolering fremover i tid blir like spekulativ og uvitenskapelig. Akasofu legger heller ikke frem noen fysisk forklaring på hvorfor en slik lineær trend skulle eksistere, og Akasofus arbeid er slaktet i faglitteraturen, uten at Ellestad gjør geoforskning.no sine lesere oppmerksom på dette (1).

Tilgjengelige data som går lengre tilbake viser det samme. Klimaet varierte med blant annet flerdekadiske svingninger skapt av indre forhold, vulkanutbrudd og solvariasjoner, før temperaturen begynte å stige i takt med våre utslipp av klimagasser.

De underliggende svingningene fortsetter naturligvis, men det er nå en underliggende menneskeskapt varmetrend som ikke kan forklares av naturlige faktorer.

Ellestad påstår at klimamodellene ikke gjenskaper naturlige variasjoner. Nok en feil. De er ikke foreskrevet i modellene, slik Ellestad krever, men de fremkommer naturlig av at modellene inneholder en god beskrivelse av de relevante fysiske prosessene som styrer klimaet.

Når modellene simulerer de siste 2 000 års klima stemmer resultatene meget godt med kjente flerdekadiske svingninger, inkludert den noe varmere Middelalderperioden og ”Lille istid”, og de andre Ellestad nevner, samt andre kjente fenomen som El Nino.

Dette er blant annet godt oppsummert i kapittel 5 i siste rapport fra FNs klimapanel (IPCC), som Ellestad behendig nok unngår å nevne.

Det er velkjent at klimaet i Norge var varmt for 4 – 8 000 år siden, og også at årsaken er kjent og henger sammen med de endrede jordbaneforholdene på den tiden. Alt sammen dokumentert i faglitteratur, lærebøker og oppsummert av IPCC.

Slike jordbaneforhold er ikke til stede i dag og kan ikke forklare den pågående oppvarmingen som følgelig har helt andre årsaker.

Når Ellestad gjør et poeng av at denne oppvarmingen er relevant for nåtidens klimaendring må det bety at enten kjenner ikke Ellestad til den astronomiske teorien for klimaendringer (Milankovich-teorien), eller så er dette forsøk på å så forvirring hos de av leserne som har mindre kunnskap.

Begge deler gir Ellestad svært liten kredibilitet som klimasynser.

2. Ikke økning i ekstremvær i Norge? Ellestad påstår dette, trass i at det er velkjent (og sikkert noe de fleste som har levd litt har opplevd og fått med seg) at det har vært en betydelig økning i ekstremnedbør i Norge.

Ifølge Klima2100-rapporten (2) er den på 27 prosent de siste 100 årene.

Se figur 2 under som viser en tydelig opphopning av ekstremnedbørshendelser de siste tiårene. Ellestads omgang med observerte klimaendringer er påfallende feilaktig.

fig2Figur 2 Forekomsten av ekstremnedbør i Norge 1900 - 2012. Samlet 27 prosent økning i perioden. De siste 5 årene har trenden ytterligere styrket seg. Kilde (2)

Ellestad farer som vi ser med feilinformasjon og uttaler seg i strid med målingene. At det blir mer og kraftigere nedbør når det er varmere følger også av kjent fysikk der varm luft inneholder mer fuktighet (Clausius-Clapeyron relasjonen).

Innlegget er et klassisk innlegg av Ellestad der lettvint omgang med faglitteratur og vitenskap samt selektive utplukk av elementer fra litteraturen blir brukt for å underslå at det faktisk pågår en global oppvarming, og at den på ingen måte har stoppet opp (inneværende år er det nest varmeste som er målt, og det til tross for at vi er inne i den kaldere La Nina svingningen i Stillehavet).

Ikke minst underslår han med disse øvelsene at det er meget godt teoretisk og empirisk belegg for at den drivende faktoren bak nåtidens oppvarming er våre utslipp av klimagasser.

Ellestad og de andre såkalte ”klimarealistenes” forsøk på å fremme alternative forklaringer på den globale oppvarmingen krasjer mot virkeligheten, som vist i avisen The Guardian.

På samme vis er Ellestads meningsfeller i Norge i solid utakt med virkeligheten. Solheim, Stordahl og Humlum (3) predikerte i 2012, basert på solvariasjoner, at det ville skje en betydelig nedkjøling av Svalbard i inneværende solsyklus.

Nå når denne syklusen nesten er forbi, foreligger fasiten: Svalbard er varmere enn noensinne så lenge målingene rekker, befolkningen utsettes for unormalt vær med stormer, varme og dødelige skred midt på vinteren.

Prediksjonen til Solheim med flere var minst 6 grader feil! Når får vi en selvkritisk vurdering av Ellestad og de andre ”klimarealistene” som kom med denne lite ”realistiske” prediksjonen?


Referanser
(1) Nuciticelli et al. 2013. Comment on: Akasofu, S.-I. On the Present Halting of Global Warming. Climate 2013, 1(2), 76-83; doi:10.3390/cli1020076
(2) Bauer-Hanssen et al. 2015. Klima i Norge 2100. http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2015/September-2015/Klima-i-Norge-2100/.
(3) Solheim et al. 2012. Solar activity and Svalbard temperatures. Advances in Meteorology
Volume 2011, doi:10.1155/2011/543146

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: