Torsdag 29.7.2021 - Uke 30

Samarbeidspartnere


- Vi samarbeider tett med industrien. Derfor blir mye av forskningen vår anvendbar og kommersialisert relativt raskt, forteller Aina Berg, direktør ved IRIS Energi i Stavanger.530x790 aina m berg

Berg holder en doktorgrad i anvendt matematikk ved Universitetet i Bergen. Hun var seniorforsker ved IRIS fra 1996, før hun i 2007 ble direktør for IRIS Energi.

IRIS Energi er en av tre avdelinger ved IRIS (International Research Institute of Stavanger), og adresserer energiutfordringer for fremtiden. Hovedsatsingsområdene for avdelingen er boring og brønn, flerfase reservoarstrømning og reservoargeologi. Det ligger mye infrastruktur knyttet opp mot denne forskningen.

Avdelingsdirektør for IRIS Energi Aina Berg. Foto: Ronny Setså

OM IRIS

IRIS (International Research Institute of Stavanger) er et forskningsinstitutt stiftet i 2006 som eies 50 prosent av Rogalandsforskning og 50 prosent av Universitetet i Stavanger. Instituttet er en videreføring av Rogalandsforskning som ble grunnlagt i 1973 og fokuserer på anvendt forskning.

Instituttet består av tre avdelinger; energi, biomiljø og samfunnsvitenskap. IRIS er et ideelt institutt, og all kommersiell aktivitet skilles ut i egne datterselskaper.

Ullriggsenteret

- Ullrigg bore- og brønnsenter er vi veldig stolte av, sier Berg.

Senteret består av en fullskala borerigg og sju dype brønner. Den dypeste går ned til 1 258 meter under bakken.

- Boreriggen gjør at vi kan kjøre mange spennende forsknings- og utviklingsprosjekter. Den har vært helt avgjørende for vår forskning. Mange små og mellomstore bedrifter har dessuten hatt nytte av anlegget for å få testet teknologien sin og få den fortere ut på markedet, påpeker Berg.

Gjenskaper reservoarer

IRIS Energi innehar også et svært avansert petroleumslaboratorium for å kunne evaluere reservoarer. Laboratoriet kan gjenskape reelle forhold som trykk, temperatur og tilstedeværelsen av væsker på kjerneprøver hentet fra reservoarer.

- Ved å simulere reelle reservoarforhold, kan vi utføre eksperimenter som gir oss svært gode data. Dette hjelper oss å forstå hvordan, hvor mye og til hvilken pris hydrokarboner kan utvinnes. Forskning på økt utvinningsgrad har gitt resultater, blant annet innenfor COREC-senteret, framholder Berg.

Et eksempel på at forskningen ved IRIS Energi blir anvendbar, er nettopp COREC-senteret.

COREC (Center for Oil Recovery), som ble etablert av ConocoPhillips, IRIS og Universitetet i Stavanger, har vært operativt i ni år. Senteret driver forskning knyttet til økt oljeutvinning på norsk sokkel med fokus på Ekofisk-feltet. COREC undersøker økt utvinningsmetoder som injisering av vann og CO2, samt reservoarmodellering av sand- og karbonatreservoarer.

To nye boreselskaper

Et annet eksempel er utskillelsen av selskapet Drilltronics Rig System AS.

- Drilltronics er en teknologi som kan hjelpe boreren å bli en bedre borer. Ved å automatisere en rekke av arbeidsoppgavene, kan boringen gjøres mye tryggere og mer effektivt, sier Berg. Deler av drilltronics kan sammenliknes med ABS-bremser på en bil; om boringen gjøres for raskt i en gitt situasjon, vil systemet reagere og bremse ned operasjonen.

Et tredje eksempel som illustrerer IRIS Energis storstilte satsing innen bore- og brønnteknologi er Drillscene AS. Dette selskapet leverer et verktøy som kan støtte operasjonssentere som styrer offshore boring.

Teknologien kjører målinger fra brønnen gjennom en datamodell i sanntid. Modellen vil så kunne holde operasjonssenteret oppdatert på forholdene nede i brønnen, men også kunne forutsi framtidige problemer.

- Denne teknologien er svært nyttig for olje- og oljeserviceselskapene. Modellen vil hele tiden analysere situasjonen nede i brønnen som er sårbar for trykk og oppsprekking. Verktøyet har allerede blitt testet på åtte brønner i Nordsjøen med gode resultater, forteller direktøren.

Aktive innen fornybar energi og CO2

- Vår spisskompetanse ligger innen boring, brønn og reservoar. Dette er noe vi kan benytte også innen områder som fornybar energi. Hovedutfordringen for bruk av geotermisk energi er knyttet til kostnadene ved boring. Her mener vi at vår kompetanse og forskning kan utnyttes, forklarer Berg.

Et annet område avdelingen jobber med er offshore vindmøller.

- En skulle kanskje ikke tro at vindmøller er relevante i forhold til våre satsningsområder, men det er faktisk en del likhetstrekk når det kommer til både drifting og vedlikehold. Ikke minst kan vi modellere vindstrømmer. Dette kan sammenliknes med modelleringen av væskebevegelser i et reservoar, påpeker Berg.

IRIS Energi er også involvert i flere CO2-prosjekter, blant annet i samarbeid med Gassnova. Igjen er det kunnskap rundt reservoarer og væskestrømmer IRIS Energi bidrar med.

Globale utfordringer

IRIS er blant Norges største forskningsinstitusjoner, og har mange samarbeidspartnere.

- Vi adresserer de riktige problemstillingene som verden står overfor, miljø, energi og samfunn. Vi mener dessuten at vi er godt posisjonert innen energi. Petroleumsforskningen står sterkt, men vi jobber også mot løsninger innen fornybar energi og håndtering av CO2, avslutter Aina Berg.

530x1038 ullriggcropBoreriggen ved Ullrigg bore- og brønnsenter er lett synlig utenfor IRIS sine kontorer ved Universitetet i Stavanger. Foto: Ronny Setså

 

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Om 20 år


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: