Onsdag 27.1.2021 - Uke 04

Samarbeidspartnere

For 2 – 2,5 milliarder år siden skjedde det fundamentale endringer i den global karbonsyklusen. Organisk material begynte for første gang å akkumuleres i sedimenter under havbunnen i stor skala.


530x474 kartDet eldgamle oljefeltet ble funnet ved Onegasjøen vest i Russland. Illustrasjon: Melezhik et al., 2009

For 2,5 milliarder år siden var Jorda en ganske annerledes verden enn den er i dag.

Det fantes ikke nevneverdige mengder oksygen i atmosfæren, og livet bestod hovedsakelig av encellede bakterier.

Men for rundt 2,3 milliarder år siden begynte oksygen å akkumuleres i atmosfæren.

LES OGSÅ: Mikrobielt liv bak eldgammelt oksygen

217 melezhik- Dette hadde katastrofale følger for organismene som var skapt for en anoksisk tilværelse. Mye av livet døde ut, og noe trakk seg ned i de oksygenfattige sedimentene, forteller Victor Melezhik, forsker ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Foto: NGU

LES OGSÅ: Den største forurensningen noensinne

Økt biomasse i sedimentene førte trolig til at store mengder karbon ble akkumulert under havbunnen og lagret i lang tid som isolerte karbonreservoarer.

- Denne fundamentale endringen i karbonsyklusen er kjent som den to milliarder år gamle Shunga-hendelsen, og betegner en periode på Jorda der organisk karbon for første gang ble akkumulert i stor skala, forklarer Melezhik.

Fant 500 milliarder fat olje

Dette ga også opphavet til de første store petroleumsforekomstene.

Under et boreprosjekt i regi av International Continental Drilling Program (ICDP) i samarbeid med NGU og en rekke internasjonale aktører, ble det påvist en slik forekomst.

- Boringen ble gjort i den russiske delen av Det fennoskandiske skjoldet, blant annet i Karelen. Her påviste vi forsteinet olje (bitumen) som hadde sivet ut av et to milliarder år gammelt oljefelt, forteller Melezhik.

I 2009 publiserte Melezhik og hans kolleger en artikkel i tidsskriftet Terra Nova der de presenterte analysene av denne urgamle oljeforekomsten.

530x371 bitumenBildene viser bitumenholdige bergarter fra den to milliarder år gamle Kondopozhskayaformasjonen i Onegabassenget nær Onegasjøen i det vestlige Russland. Formasjonen representerer en av verdens eldste petroleumsforekomster. Foto: Melezhik et al., 2009

Under antakelsen om at den totale mengden organisk karbon (TOC – total organic carbon) i snitt var 10 prosent, og at rundt en fjerdedel av oljen i sin tid kunne ha blitt utvunnet, regnet artikkelforfatterne seg fram til at petroleumspotensialet den gangen ville vært på enorme 500 milliarder fat olje – en klar «supergigant».

Til sammenlikning var de opprinnelige maksimalt utnyttbare reservene for verdens største oljefelt, Ghawarfeltet i Saudi-Arabia, ca. 140 milliarder fat. Ekofisk-feltet i Nordsjøen kan skilte med ca. 3,5 milliarder fat olje (inkludert produsert mengde).

Oljen i Karelen kan ikke utvinnes ettersom den er forsteinet.

Likevel er det verdt å merke seg at Jorda har produsert petroleum over mye lenger tid enn de fleste trolig er klar over.

Forskerne mener dette kan åpne for nye letemodeller og –metoder.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Renhold


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: