Onsdag 27.1.2021 - Uke 04

Samarbeidspartnere

NTNU har trappet opp forskningen på digitalisering og automatisering innen petroleumsrelaterte prosjekter. Innovasjon og utdanning er vel så viktig som konkrete forskningsresultater.


530x285 pavlovAlexey Pavlov er professor i petroleumskybernetikk ved Institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU. Foto: Ronny Setså

- Satsingen ved NTNU springer ut av perioden 2014 - 2016 med fallende eller lave priser, forteller Alexey Pavlov, professor i petroleumskybernetikk ved Institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU.

Pavlov startet i den nyopprettede stillingen i januar 2017 og er vitenskapelig leder av programmet for digitalisering og automatisering.

Den nye forskningsstrategien, BRU21 (Better Resource Utilization in the 21st century) er basert på tre spørsmål til 41 olje- og oljeserviceselskaper:

1. Hva er bransjens største utfordringer?
2. Hvilke nyskapende teknologier trengs for en oljepris på 30 dollar fatet?
3. Hvordan kan NTNU bidra for å levere fremtidige teknologier og utdanning innen petroleum?

- Svarene vi fikk la grunnlaget for seks områder der NTNU nå driver satsinger gjennom BRU21-programmet, sier Pavlov.

Gjennom programmet skal NTNU sammen med ni industripartnere iverksette opp mot 40 forskningsprosjekter over de neste årene. Les mer om disse prosjektene her

530x598 BRU21Illustrasjon: BRU 21

Innovasjon og folk

Alexey Pavlov presiserer at satsingen ikke kun har som formål å skaffe til veie ny kunnskap og ny teknologi for petroleumsindustrien. To andre aspekter er vel så viktige.

- Det som typisk skjer innen forskning, er at ny kunnskap kommer til veie, publiseres, og deretter blir liggende lenge på hylla. Innen digitalisering og automatisering er det vitalt at den nye kunnskapsrikdommen raskt blir tatt i bruk, poengterer han.

Derfor har forskningsstrategien lagt opp til at prosjektene representerer bestillingsverk basert på faktiske ønsker fra selskapene, slik at forskningen raskt blir anvendt.

- Vi tar ansvar for at ny teknologi eller kunnskap blir overført til potensielle brukere i form av innovasjon. Enten implementeres prosjektresultatene direkte hos våre partnere, eller så kommersialiserer vi resultatene gjennom etablering av et nytt selskap. Et tredje alternativ er kommersialisering gjennom en tredjepart.

Det tredje aspektet er at BRU21 også produserer nytt personell.

- Dette er ofte noe glemt i et typisk forskningsprosjekt, men svært viktig. Én typisk flaskehals for implementering av nye teknologier er at det finnes få folk som forstår og kan utnytte dem. Dette gjelder ikke minst blant beslutningstakere som ikke alltid omfavner nye løsninger om de mangler kunnskapen.

- Gjennom prosjektene våre utdanner vi folk som har kompetanse både innen petroleum, men også innen IT, automatikk og digitalisering.

At nye petroleumsstudenter ved NTNU også får verdifull kunnskap om digitalisering, kom blant annet til syne gjennom den SPE (Society of Petroleum Engineers)-initierte studentkonkurransen Drillbotics.

Gjennom konkurransen skal lag fra ulike universiteter i verden designe og bygge en fullt og helt autonom borerigg som skal bore seg gjennom en ukjent bergartsprøve bestående av flere materialer.

I fjorårets konkurranse gikk NTNU-laget av med seieren, og konkurransen er i følge Pavlov et godt eksempel på at instituttet og NTNU nå utdanner spesialister innen petroleum og digitalisering.

530x391 deltakereVANT KONKURRANSE: NTNU-laget i fjorårets Drillboticskonkurranse gikk av med seieren da de skulle designe og bygge en autonom miniatyrborerigg. Laget viste at de besatt kompetanse innen både petroleum og digitalisering/programmering. Foto: Ronny Setså

BRU21 er et samarbeid mellom syv institutter fra fire fakulteter ved NTNU og ni oljeselskaper og leverandører. Frem til (minst) 2024 skal forskningsstrategien bidra til bedre utnyttelse av petroleumsressursene og løsninger for lavere klimagassutslipp.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Renhold


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: