Torsdag 29.7.2021 - Uke 30

Samarbeidspartnere

530x352 fig-3-8Petroleumsproduksjonen på norsk sokkel vil falle markant etter 2020. Forskning og utviklingsprosjekter knyttet til økt oljeutvinning kan bidra til å begrense fallet. Illustrasjon: Oljedirektoratet

PETROMAKS holdt i 2011 et fortsatt sterkt fokus på økt oljeutvinning fra produserende felter. Størstedelen av programmets prosjektportefølje har relevans til nordområdene, som blir stadig viktigere i takt med nye funn og kommende utbygginger. PETROMAKS støttet prosjekter innen geovitenskap, miljøteknologi og feltutbygging som retter seg mot problemstillingene i denne regionen, skriver de i sin årsrapport for 2011.

Programmets overordnede mål er å bidra til økt verdiskaping for samfunnet ved at petroleumsressursene utnyttes optimalt innenfor miljømessig forsvarlige rammer. Gjennom grunnleggende og anvendt forskning skal PETROMAKS bidra til ny kompetanse og innovasjoner som blant annet kan gi flere funn av olje og gass, økt utvinning fra produserende felter, bedre bore- og brønnteknologi og forbedrede løsninger for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

OM PETROMAKS
PETROMAKS-programmet ble introdusert 2004 og har en varighet på ti år. Det er et av Forskningsrådets sju store programmer. I 2011 disponerte PETROMAKS ca. 240 millioner kroner til FoU aktiviteter og omtrent det samme for 2012.

PETROMAKS dekker både strategisk grunnforskning, anvendt forskning og teknologisk utvikling. Målgruppene er universitetene, høgskolene, instituttene og næringslivet.

PETROMAKS støtter langsiktig kompetansebygging, utdanning og teknologiutvikling som er nødvendige elementer for å kunne utnytte ressursene på sokkelen optimalt og samtidig videreutvikle konkurransekraften i næringslivet. Programmet støtter også styrking av samarbeid mellom industri og akademia, opprettelse av nettverk og fasilitering av ulike typer samarbeid med verdens fremste vitenskapelige og teknologiske institusjoner.

2011 ble programmets åttende år av en tiårs periode. Siden oppstart i 2004 har programmet støttet ca. 370 petroleumsrelaterte prosjekter innenfor instituttene, universitets og høyskolesektoren, samt leverandørindustrien. Bidraget har hittil vært på 2,24 milliarder kroner, og støtten har dessuten utløst betydelig medfinansiering fra oljeselskapene.

Grundig evaluert

rsrapportI 2011 utførte Rambøll Management en grundig evaluering av programmet. Evalueringen viser at PETROMAKS har hatt en hensiktsmessig fordeling mellom tematiske prioriteringer. Programmet har dessuten bidratt betydelig til kompetanseutvikling både i norske forskningsmiljøer og i næringen.

Evalueringen viser videre at PETROMAKS har gitt viktige resultater innenfor næringen, spesielt i forhold til kostnadseffektiv boring og intervensjon, integrerte operasjoner og sanntidsreservoarstyring, samt miljøteknologi. Programmet har bidratt til at norske kompetansemiljøer er svært konkurransedyktige internasjonalt.

Ny satsing i 2014

Forskningsrådet jobber mot en ny petroleumssatsing som skal avløse PETROMAKS i 2014 gjennom en overgang i 2013.

Høydepunkter, resultater og funn i 2011

I årsrapporten for 2011 presenterer PETROMAKS utvalgte prosjekter de støttet i året som gikk. Temaene er norsk-russisk samarbeid, forståelse og styring av flerfase brønnstrøm, elektrifisering av sub-sea olje- og gassproduksjon, deteksjon av gasslekkasjer, samt satsing i nordområdene.

Les mer om høydepunktene i årsrapporten for 2011.

Data og erfaringer fra PETROMAKS vil danne grunnlaget sammen med de innspill som har kommet via dialoger med forsknings- og næringslivsaktørene på den norske sokkelen. Ikke minst vil OG21-strategien (”Olje og gass i det 21. århundre”) legge føringer for den nye satsingen. Også geofagevalueringen som ble utgitt i fjor høst vil være et viktig grunnlag.

Les årsrapporten til PETROMAKS for 2011 her.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Om 20 år


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: