Mandag 29.11.2021 - Uke 48

Samarbeidspartnere

Gjennom forbedrede seismiske innsamlingsmetoder og utdanning av «nordområdespesialister» reduserer forskningssenteret ARCEx risikoen ved fremtidige operasjoner i Barentshavet.


530x397 Experimental setupSeismisk innsamling på is; forskere i ARCEx jobber for å forbedre kvaliteten på seismiske data som samles i områder med sjøis. Foto: Tor Arne Johansen, UiB / UNIS / ARCEx

 - Det gjennomgående temaet i senteret handler om å redusere risikoen i forbindelse med petroleumsleting i nordområdene, forteller Alfred Hanssen, leder i Senter for Arktisk Petroleumsforskning (ARCEx).

Siden oppstarten i 2014 har ARCEx hatt som mål å fremskaffe ny kunnskap om petroleumsressursene i nordområdene og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig utnyttelse av disse.

Dette gjøres gjennom et tredelt forskningsfokus; geologi, miljø og teknologi.

I denne artikkelen forklarte Hanssen hvordan ARCEx jobber for en bedre geologisk forståelse av Barentshavet, og hvordan senteret bidrar til bedre metoder for leting og operasjoner med hensyn på miljøet.

Bedre seismikk

På miljø- og teknologifronten jobber forskerne med hvordan seismiske undersøkelser kan gjennomføres med redusert støy. Støy fra seismiske kilder kan ha en negativ innvirkning på marint liv i nærheten av letevirksomhetene.

- Spesielt ønsker vi å redusere, eller aller helst eliminere, mengden høyfrekvent støy, ettersom det er til liten nytte for å penetrere geologiske lag. I tillegg vet vi at flere sjøpattedyr benytter disse frekvensene til navigasjon og lokalisering av byttedyr.

Ifølge Hanssen produseres høyfrekvente lyder i forbindelse med at hundretusenvis av luftbobler kollapser under seismisk skyting.

530x375 HanssenARCEx-direktør Alfred Hanssen. Foto: Ronny Setså

En annen utfordring ved leting i arktiske strøk er utbredelsen av sjøis.

- Når seismiske undersøkelser utføres i nærheten av sjøis, vil bølgene fra den seismiske kilden få isen til å vibrere som et trommeskinn og fungere som en uønsket høyttaler. I målesammenheng er dette unødvendig støy, og dette ønsker vi å redusere. Det gir redusert risiko i form av skarpere seismiske bilder, sier Hanssen.

Dette skal forskerne gjøre ved å bedre forstå isens oppførsel av seismiske bølger. Om responsen fra isen kan forutsies, kan den også «fjernes» fra de seismiske dataene.

Utdanner «nordområdespesialister»

Sentralt i ARCEx’ virksomhet står den nye infrastrukturen The Arctic Geophysical Laboratory (AGL). AGL opereres av Universitetet i Bergen, UNIS og ARCEx, og består av en rekke geofysiske måleinstrumenter som kan benyttes for målinger på og under sjøis.

Laboratoriet er plassert ved Svea innerst i Van Mijenfjorden, og brukes foruten i forskningsøyemed også til utdanningen av studenter ved UNIS.

Som forskningssenter står ARCEx også sentralt i utdanningen av studenter og stipendiater. I løpet av åtte år forventer Hanssen at ca. 30 personer vil bli doktorer, og årlig vil 10 – 15 studenter oppnå mastergrad.

ARCEx har videre bidratt til at UiT tilbyr mastergradspesialisering innen petroleumsgeofag, samt innen forurensningsbiologi.

Hanssen påpeker at ARCEx også har bidratt med forelesere og delfinansiering av kurs og feltarbeid slik at studenter ved UNIS kan velge fag med en petroleumsprofil.

- Disse nyutdannede studentene vil bli spesialister på nordlig tenking, de er forberedt for å kunne jobbe med problemstillinger i nordområdene. Dette er personell som det vil bli behov for i industrien, og petroleumsbransjen spesielt, og innen forvaltning og akademia, avslutter Alfred Hanssen.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: