Onsdag 16.6.2021 - Uke 24

Samarbeidspartnere

Kan granittisk grunnfjell holde drivverdige oljeforekomster på norsk sokkel? I mars skal Lundin Norge bore en ny horisontal brønn på Utsirahøyden som kan gi svaret.


530x310 Basement Bømlo2.png 1Forvitret grunnfjell på Bømlo. Foto: Lundin Norge

Denne saken er første delen av en artikkelserie i fire deler om nye reservoartyper på norsk sokkel. Tekst og bilder: Lundin Norge.

Et godt reservoar må være tilstrekkelig porøst for å ha nok plass til hydrokarboner. Det er som regel ikke tilfelle for granittisk grunnfjell.

Men dersom granitten er tilstrekkelig oppsprukket og den i tillegg har vært utsatt for forvitring ved at vann har strømmet gjennom sprekkesystemet og løst opp mineralene, så kan den ha sprekker og porer som mettes av hydrokarboner.

LES OGSÅ: Tropeklima bak norsk landskap

Ved sterk grad av forvitring vil granitten bli tilnærmet oppløst og kan på den måten få meget gode reservoaregenskaper. Intensiteten av forvitringen er ofte størst nær toppen av reservoaret og langs sprekkesystemer der tilgang på vann har vært størst.

Dette er tilfellet for oljefunnet Lundin har gjort på Rolvsnes rett sør for Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen.

Det er påvist olje i forvitret grunnfjell på norsk sokkel tidligere, men disse forekomstene har ikke vært ansett som kommersielle. Da funnet ble gjort på Rolvsnes i 2009, og ved avgrensningsboring i 2015, ble det gjort flere formasjonstester som ga positive resultater.

Men ettersom en har liten eller ingen erfaring med denne type reservoar på norsk sokkel fra før, så er det fortsatt nødvendig med mer testing.

Vi har allerede høstet viktig erfaring fra det såkalte Tellus-segmentet av Edvard Grieg-feltet. Dette området består av et tynt lag sandstein (2 - 3 meters tykkelse) som ligger på toppen av en 40 meter tykk kolonne med forvitret grunnfjell.

En om lag 1 600 meter lang horisontal brønn er boret gjennom sandsteinen, men noen steder også gjennom grunnfjellet.

Erfaringsdata fra produksjonen fra denne brønnen viser at reservoaret i det oppsprukne grunnfjellet bidrar bedre enn man forventet, og viser at det er kommunikasjon mellom sanden og grunnfjellet. Det øker vår optimisme for Rolvsnes.

530x490 Rolvsnes UtsiraFunn og prospekter på Utsirahøyden. Illustrasjon: Lundin Norge

Vi skal bore en 2 000 meter lang horisontal brønn i forvitret oppsprukket granitt på Rolvsnes (16/1-28S) med planlagt oppstart i mars. Så vil det i første omgang bli gjennomført testproduksjon over 10 dager.

På denne måten vil vi få informasjon om hvordan produksjonsegenskapene utvikler seg over tid.

Dersom resultatene fra denne formasjonstesten er positive vil man starte planlegging for en mulig langtidstest mot Edvard Grieg-plattformen i 2020 der man produserer over enda lenger tidsperiode.

Disse testene vil være helt avgjørende for en eventuell beslutning om å bygge ut feltet.

Om denne stegvise tilnærmingen blir en suksess vil det åpne opp for videre utbygging av forvitret grunnfjell på Utsirahøyden, men også andre områder på norsk sokkel.

Les hele saken og se flere bilder på Lundin Norges nettsider

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Turingtesten


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: