Torsdag 23.9.2021 - Uke 38

Samarbeidspartnere

En ny strategi skal sikre økt utvinning, bedre effektivitet, lavere kostnader og reduserte klimagassutslipp på norsk sokkel.


530x404 produksjonDen nye strategien skal bidra til nye funn og økt utvinningsgrad av olje og gass på norsk sokkel. Grafen viser historisk og forventet fremtidig produksjon. Illustrasjon: Oljedirektoratet, via OG21 strategidokument

De gjenværende ressursene på norsk sokkel blir stadig mer krevende å produsere. Samtidig er funnene og utbyggingene mindre enn før. Teknologi og kompetanse er nøkkelen for å løse utfordringene petroleumsindustrien står ovenfor.

– Den reviderte OG21-strategien tar tak i de store teknologiutfordringene som norsk sokkel står overfor, sa OG21s styreleder Lars Høier i en pressemelding tidligere i høst.

Olje og gass i det 21. århundre (OG21) er en strategi som ble etablert på initiativ av Olje- og Energidepartementet i 2001. OG21 fikk oljeselskapene, universitetene, forskningsinstitusjonene, leverandørindustrien og styresmaktene til å enes om en felles nasjonal teknologistrategi.

- Dokumentet er tydelig på prioriteringer som bør gjøres for å utvikle og ta i bruk teknologi som vil bedre effektiviteten på norsk sokkel, senke kostnader, øke utvinningen og ikke minst redusere utslipp av klimagasser, utdypte Høier.

Blant anbefalingene og konklusjonene i det reviderte strategidokumentet finner vi:

  • Relevante program for offentlig støtte bør oppdateres for å reflektere den nye strategien
  • PETROMAKS2-budsjettet bør økes betydelig over de neste fem årene
  • DEMO2000-busjettet bør holdes på 2016-nivået de neste fem årene (budsjettet ble flerdoblet i 2016 fra tidligere år)
  • Kunnskapsoverføring og internasjonalt samarbeid innen forskning bør incentiveres gjennom de offentlige støtteprogrammene
  • Mer standardisering i industrien for lettere å kunne ta i bruk ny teknologi
  • Industrien bør bli bedre på å holde på kompetanse og kapasitet også gjennom nedgangsperioder
  • Industrien bør gjøre mer for å tiltrekke seg studenter og få studenter til å velge petroleumsrettede fag

530x285 FundingOG21 anbefaler mer offentlig støtte til petroleumsrettet forskning og utvikling. Grafen viser hvor mye midler som har gått til dette siden 2009 fra olje- og oljeserviceselskaper og fra det offentlige. Illustrasjon: Menon, 2015 via OG21 strategidokument

Dokumentet har blitt til gjennom et omfattende samarbeid i OG21s teknologigrupper, og OG21 har mottatt innspill fra hele petroleumssektoren, inklusive leverandørindustrien, oljeselskap og akademia siden arbeidet startet i 2015.

I tråd med OG21s strategier, gir det offentlige støtte til prosjekter innen petroleumsforskning og – utvikling hovedsakelig gjennom Forskningsrådets PETROMAKS- og DEMO2000-program.

Det nye strategidokumentet, som oppdateres etter at nye innspill er mottatt, vil bli presentert i Oslo 30. november under årets OG21-forum.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: