Fredag 27.11.2020 - Uke 48
logo   144 000 besøkende i 2019

Samarbeidspartnere

Utenfor kysten av Angola har britiske forskere kartlagt forekomster av naturlig asfalt på havbunnen. Forkastningsaktivitet og migrasjon som følge av saltbevegelser i undergrunnen skal være årsaken.


530x398 AsfaltBildet viser en asfalthaug på havbunnen. Den hvite linjen tilsvarer en lengde på 10 cm. Foto: Jones et al. 2014

På opp til 2 000 meters dybde utenfor kysten av Angola har forskere observert naturlige forekomster av asfalt.

Asfalten forekommer som hauger i ulike størrelser, fra grus og meterstore hauger, til større «åser» flere titalls meter i diameter.

Det var det britiske oljeselskapet British Petroleum (BP) som først kom over disse asfalthaugene i forbindelse med oljeleting i 2007 og 2008.

BP har etter det innledet et samarbeidsprosjekt med flere forskningsmiljøer, og så langt har mer enn 2 000 hauger som til sammen dekker et areal på 3,7 km2 blitt kartlagt.

530x446 KartAsfaltforekomstene ble funnet utenfor kysten av Angola. Illustrasjon: Jones et al. 2014

Samarbeidspartnerne har publisert forskningsresultatene i tidsskriftet Deep-Sea Research.

Funnet av naturlige asfaltforekomster utenfor kysten av Angola er det første som er gjort på den østlige siden av Atlanterhavet. Tilsvarende forekomster er tidligere kjent fra blant annet Mexicogulfen og delstatene Utah og California i USA.

Asfalt


Asfalt er sammen med tjære og naturlig voks en type bitumen.

 

Naturlig asfalt er en mørk seigflytende masse som består av hydrokarboner og er dannet i oljeførende bergarter hvor de flyktige bestanddelene har dampet bort.

 

Asfalt er kjent fra Trinidad, Dødehavs-området og Utah.

 

Naturlig råasfalt inneholder omtrent 40 prosent bitumen, 30 prosent aske og 30 prosent vann.

 

Kilde: Norsk geologisk ordbok og Wikipedia

Kontrollert av salt

Asfalthaugene på den angolske sokkelen skal i følge forskerne være et resultat av saltbevegelser i undergrunnen.

Saltlagene dypt under havbunnen påvirkes av trykket fra overliggende sedimenter og sjøvannet, og saltet presses oppover slik at de skaper saltdiapirer.

Dette skal ha ført til at hydrokarboner i reservoarer har migrert opp mot havbunnen gjennom sprekker og forkastninger.

Forskerne mener oljen har blitt fraksjonert under migrasjonen slik at de letteste bestanddelene, som for eksempel metangass, har unnsluppet raskere.

Dette har ført til oppsamling av tyngre hydrokarbonfraksjoner i form av asfalt både under og på havbunnen.

Men ikke alle asfaltforekomstene på havbunnen har blitt funnet nær kjente forkastninger. Forskerne har to forklaringer på dette.

For det første kan hydrokarboner stige direkte opp gjennom de løse sedimentene under havbunnen, samtidig som rafksjonering fjerner de letteste bestanddelene og etterlater asfalt. Dette er også kjent fra Mexicogolfen.

Den andre forklaringen er at asfalten i noen tilfeller har tilstrekkelig høy temperatur og lav tetthet slik at den kan transporteres med strømmer langs havbunnen før den kjølner og synker til bunns.

530x300 DiagramSkissen viser noen av prosessene som virker i undergrunnen der asfaltforekomstene ble funnet. Hydrokarboner migrerer opp til havbunnen gjennom forkastninger og sprekker blant annet dannet som følge av saltbevegelser. Illustrasjon: Jones et al. 2014

Gir biologisk mangfold

Asfalthaugene viser seg å være et yndet habitat for marine organismer, hvorav noen livnærer seg på hydrokarbonene som stiger opp fra havbunnen.

Ved hjelp av en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV), har forskerne gjort videoopptak ved flere av asfaltforekomstene i dypet.

75 prosent av haugene hadde synlig fauna, og forskerne fant et høyere mangfold av arter her enn i områder som ikke hadde asfaltforekomster.

Blant de 21 forskjellige typene organismer som ble funnet var koraller, blekkspruter, fisker og svamper.

530x407 OrganismerAsfaltforekomstene skaper livsgrunnlag for en rekke organismer i dyphavet. Foto: Jones et al. 2014

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 En tydelig trend


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: