Tirsdag 11.8.2020 - Uke 33
logo   144 000 besøkende i 2019

Samarbeidspartnere

22. – 24. april møttes 100 deltakere fra 15 land til workshop i Stavanger for å diskutere sikker lagring og hvordan en kan skape tillit til CO2-håndtering.


530x351 Dimitros Phillip Alexandra Croma Kristin Flornes IRISFra venstre: Dimitros Hatzignatiou, chairman for konferansen og forskningsleder ved IRIS, Phillip Ringrose, visepresident (elect) i EAGE og ansatt i Statoil, Alexandra Chroma, konferansedirektør i EAGE og Kristin Flornes, leder for IRIS sin energiavdeling. Foto: Mona Winge

Workshopen tok for seg siste nytt innen lagring av CO2 i undersjøiske reservoarbergarter, undersøkte behovet for å forbedre og øke kommunikasjonen innad og utad, og å dele erfaring, meninger og kunnskap fra ulike lagringsprosjekter verden over.

Utvikling av internasjonale vitenskapelige samarbeidsfora for å stå bedre rustet til å takle spesifikke utfordringer, så vel som metoder og verktøy som kan bidra til en sikker og miljøvennlig framtid for utviklingen av CO2-lagring var også et mål for konferansen.

Fourth EAGE CO2 Geological Storage Workshop
EAGE - European Association of Geoscientists and Engineers  
Målgruppe: Forskere og eksperter fra akademia og industrien, samt regulerende myndigheter og beslutningstakere.
100 deltagere fra 15 land, tema er forskning innen CO2 lagring: Hensikten er å diskutere sikker lagring og skape tillit til CCS (Carbon Capture and Storage – CO2-håndtering).
38 presentasjoner og 32 postere.
Fire sesjoner: Kapasitet og innfangning, styring og utnyttelse av lagringsreservoar, sikring av lagringsytelse, og feltstudier og HMS.

Vi fikk se Gassnovas storslåtte arbeid med CO2-lagringsalternativene på Mongstad og hvordan Statoil har løst injeksjonsproblemene på Snøhvit. Siden Tubåenformasjonen måtte forlates i 2011 har én million tonn CO2 blitt lagret problemfritt i den nærliggende Støformasjonen.

CCS viktig for klimagassreduksjon

210 Eva Halland fra ODEva Halland er prosjektleder for Oljedirektoratets (OD) CO2-atlas, og presenterte den treårige kartleggingen av norsk sokkel. Til nå har de produsert tre atlas, og det fjerde, et samleatlas, går snart i trykken.

Eva Halland er prosjektleder for Oljedirektoratets CO2-atlas. Foto: Mona Winge

- CCS er en viktig del av den totale reduksjonen som må til for å i det hele tatt ha en sjanse for å nå togradersmålet, sa Halland i sitt åpningsforedrag.

Det å gjøre ingenting kan bli en stor utfordring. CO2-lagring handler like mye om politikk, økonomi og regulering som om forskning og teknologi. Teknologibiten har vi kontrollen på. Vi vet at det er mulig å få til, og vi har mange eksempler i hele verden å vise til.

Utfordringen ligger i den politiske viljen til å gjøre noe; for eksempel å sette i gang piloter eller iverksette konkrete prosjekter.

Dag Nummedal, som jobber som professor ved Colorado School of Mines og forsker ved Colorado Energy Research Institute i USA, fulgte opp med å snakke om det store bildet og at den globale oppvarmingen kan forklares med velkjente fysiske modeller for atmosfæren.

CO2 har nytteverdi

Det betyr at vi kan gjøre noe med det. USA er et foregangsland hvor de har kommet godt på vei med å realisere CO2-lagring, spesielt innen injisering av CO2 for økt oljeutvinning, såkalt «CCUS», og det har foregått siden sekstitallet.

Phillip Ringrose, visepresident (elect) i EAGE og ansatt i Statoil, fortalte i sitt åpningsforedrag hvordan vi kan realisere CO2-lagring i stor skala og la blant annet vekt på utfordringene med hvem som skal dekke kostnadene. I USA skjer lagringen i regi av bransjen, som en del av CCUS.

Både Ringrose og Halland oppfordret deltagerne og andre om å delta i regjeringens høringer som nå er åpne (frist 25. og 28. mai 2014, se lenker under).

- Det er nå toget går. Hvis regelverket for karbonlagring er i konflikt med mellomlagring og bruk av CO2 i CCUS, så mister vi muligheten i på sokkelen, sa Ringrose.

Eneste CO2-negative klimatiltaket

Svein Eggen fra Gassnova fortalte under foredraget "Can we get CCS back on track?" at det i Europa lenge har handlet om CO2-fangst og -transport, men det å løse utfordringene med CO2-lagring er helt nødvendig for å få CCS tilbake på agendaen.

Det har vært mye motstand mot CO2-lagring på land på kontinentet, så hvordan skal vi kommunisere for å nå fram til opinionen og beslutningstagere?

- CCS er det eneste CO2-negative klimatiltaket vi har, og derfor haster det å komme i gang, fremholdt Eggen.

Chairman for konferansen var forskningsleder Dimitros Hatzignatiou fra IRIS og Sveinung Hagen fra Statoil.

Mer informasjon om konferansen og EAGE

I lenken over kan du også finne sammendrag for alle presentasjonene. Neste workshop er om to år.

Høringsdokumenter for Klima og Miljødepartementet

Høringsdokumenter for Olje og Energidepartementet

Beste poster

530x351Rita Sande Rød ODFoto: Mona Winge

 

Rita Sande Rød vant prisen for beste poster. Hun er 28 år, har en mastergrad i sedimentologi fra NTNU/UNIS Svalbard og har jobbet tre år i OD.

 

I posteren presenterte hun CO2-lagringsmulighet i Norskehavet.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 0920


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: