Fredag 27.11.2020 - Uke 48
logo   144 000 besøkende i 2019

Samarbeidspartnere

FoU-miljøene BIGCCS og SUCCESS har gjennomført en studie om CO2-lagring på oppdrag fra CLIMIT. Denne konkluderer med at det ikke finnes teknologiske hindringer for å gjennomføre fullskala CO2-lagring på norsk sokkel.


530x262 largescale

Bakgrunn

For at CO2-håndtering (CCS) skal bli et effektivt virkemiddel i kampen mot global oppvarming må CO2-lagring gjennomføres i full skala: Dette legger føringer både for mengde CO2 som må lagres både geografisk (f. eks i Nordsjøen) og per prosjekt og tidspunkt for når dette skal gjennomføres. I et slikt perspektiv må fremtidige CO2-lagringsprosjekter sannsynligvis håndtere over 10 millioner tonn (MT) CO2 per år.

Et mulig scenario innebærer at fanget CO2 fra Nord-Europa vil bli lagret på sokkelområdene i Nordsjøen. Lagring offshore vil by på mindre konflikter med hensyn på annen bruk av andre ressurser som grunnvann og motstand mot lagring av CO2 på land som er et alternativ for store deler av Europa. Lagring av CO2 offshore muliggjør videre bruk av CO2 til økt oljeutvinning (EOR) og vil kunne skape en inntektsside innen CCS.

Norsk FoU-innsats

Den norske FoU- innsatsen må sees i dette perspektivet og bør legge føringer både for hvilke tematiske områder man prioriterer og hvordan innsatsen prioriteres i tid.

Utfordringen ved prioritering av FoU-innsats ligger i det faktum at man i stor grad mangler den “krevende kunden” som i et normalt kommersielt marked etterspør FoU-innsats for å løse de problemer man står overfor innenfor egen virksomhet.

I studien har man forsøkt å erstatte denne krevende kunden med en visjon om et sentrallager på norsk sokkel. Tanken er at utfordringer ved å etablere, bygge ut og drifte et slikt “generisk” sentrallager kan bidra til å spisse og prioritere FoU-innsatsen basert på de konkrete problemstillinger man vil stå overfor dersom et slikt lager skulle etableres før 2020.

Arbeidet er blitt ytterligere aktualisert av IEAs veikart for CCS som ble publisert i juni. IEA understreker på nytt at CCS er kritisk i den porteføljen som skal sikre togradersmålet. For å nå dette målet må det gjennomføres en massiv opptrapping av innsats innen CCS fra 2020 og utover mot 2050 med målsetting om å lagre 50 MT/år i 2020 og 2000 MT/år i 2050.

Ingen "stoppere"

Gjennom en rekke workshops der spesialister fra universitetene og instituttene har deltatt har man gjennomført en innledende gap-analyse innen de mest sentrale teknologiområder. Detaljene fra dette arbeidet kan lese i rapporten. Kort oppsummert konkluderes det med at det ikke foreligger noen “stoppere” som vil forhindre Norge fra å gjennomføre etablering av et slikt sentrallager innen 2018.

Som også IEA peker på - årene frem mot 2020 er kritiske med hensyn til å kunne klare å begrense den globale oppvarmingen. Forskningsmiljøene har en spesielt viktig rolle i dette arbeidet. I fravær av kommersielle drivere for å styre utviklingen stilles det spesielle krav til disse miljøene gjennom å prioritere egen innsats slik at ressursbruken blir målrettet.

CLIMIT har nylig innvilget en søknad fra konsortiet som står bak sentrallager-initiativet til å gjennomføre et forprosjekt for å utarbeide mer detaljerte planer for hvordan dette arbeidet kan gjennomføres.

Rapporten kan leses her

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 En tydelig trend


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: