Mandag 29.11.2021 - Uke 48

Samarbeidspartnere

En «skotsk barriere» måtte brytes, og porten til Polhavet åpnes, før varmt, tropisk vann til sist kunne nå de høyeste breddegradene.


530x264 Figur 3Geoseismisk profil ved Bjørnøyrenna. Konturittavsetningene (Bjørnøyrenna Drift) er dekket av kvartære sedimenter. Illustrasjon: Tom Arne Rydningen / arcex.no

De store, globale havstrømmene som beveger seg sakte langs havbunnen etterlater spor, på samme måte som elver eroderer, transporterer og avsetter sedimenter langs sin bane. Slike avsetninger er også kjent som konturitter.

Forskere ved Institutt for geovitenskap og forskningssenteret ARCEx ved UiT Norges arktiske universitet, Norges vassdrags- og energidirektorat og oljeselskapet Neptune Energy fant nylig en konturittavsetning i Bjørnøyarenna som gir innsikt i et viktig klimatisk skifte.

Resultatene, som er publisert i tidsskriftet Geochemistry, Geophysics, Geosystems, viser at sedimentpakken, som har en tykkelse på opptil 1 400 meter, ble til da Golfstrømmen (se presisering nederst i artikkelen) først nådde Polhavet.

Hovedforfatter bak artikkelen, førsteamanuensis Tom Arne Rydningen, har skrevet et sammendrag av forskningsartikkelen på arcex.no.

530x796 Figur 1Dagens havstrømsirkulasjon i vår del av verden. Illustrasjon: Tom Arne Rydningen / arcex.no

I lang tid ble Golfstrømmen hindret i å nå Polhavet på grunn av en barriere i Atlanterhavet, Grønland-Skottlandryggen. I tillegg var porten inn til Polhavet, Framstredet, lenge lukket. Tektoniske bevegelser åpnet opp stredet, og ryggen lenger sør sank etter hvert inn slik at vannmassene kunne passere.

Illustrasjonen under viser forløpet fra for 34 millioner år siden (Polhavet avstengt) til 12-17 millioner år siden (full sirkulasjon).

Golfstrømmen avsatte sedimenter i Bjørnøyrenna med en rate på ca. 2 - 3 centimeter per 1 000 år. Dette er sammenliknbart med hvor mye sedimenter som avsettes i dyphavet fra store elver som Mississippi eller Amazonas.

Vi vet altså at storskala sirkulasjon av havstrømmer begynte i perioden 12 – 17 millioner år siden, noe som sammenfaller med en varmeperiode for 14 – 16 millioner år siden (Mid Miocene Climatic Optimum).

I etterkant falt temperaturene globalt, noe som kan skyldes den havstrømskommunikasjonen mellom lave og høye breddegrader. Mer varme og fuktighet i nord kan ha gitt grobunn for utbyggingen av isbreer og isdekker.

Denne isen skulle i kvartær bidra til at konturittene i Bjørnøyrenna ble dekket av tykke sedimentpakker transportert av isen fra land og ut på sokkelen.

530x1515 Figur 2Utviklingen av Golfstrømmen. Illustrasjon: Tom Arne Rydningen / arcex.no

Naturlig fjernvarme

Golfstrømmen, er en stor, varm overflatestrøm som går fra Floridastredet og nordøstover. Strømmen transporterer ca. 40 sverdrup (Sv, millioner kubikkmeter vann per sekund).

I vår del av verden har Golfstrømmen andre navn; Den nordatlantiske strømmen, som er en del av Golfstrømsystemet, går mot nordøst i retning snittet mellom Island og Skottland. Denne grenen går over i Den norske atlanterhavsstrømmen.

Fra Norskehavet fortsetter den som Vestspitsbergenstrømmen og Nordkappstrømmen.

Kilde: Store norske leksikon

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: