Torsdag 29.7.2021 - Uke 30

Samarbeidspartnere

530x250 veikartNorsk veikart for CO2-håndtering fram mot 2020. Mørkeblå = Aktivt. Lyseblå = Redusert aktivitet. Hvit = Ikke aktivt. Illustrasjon: CLIMIT

CLIMIT Forskning og Utvikling (CLIMIT-FoU) støttet i 2011 45 CO2-håndteringsprosjekter med totalt 103 millioner kroner. 11 av disse prosjektene ble startet i 2011, og det er en god vekt på lagring av CO2, hvor mange av utfordringene ligger, skriver CLIMIT i sin årsrapport for 2011.

CLIMIT er et samarbeid mellom Gassnova og Forskningsrådet og er Norges offentlig program for å akselerere kommersialisering av CO2-håndtering. Dette gjøres gjennom økonomisk stimulering av forskning, utvikling og demonstrasjon.

Fangst og lagring står for de største faglige utfordringene og er dermed de prioriterte områdene for programmet. Målene knyttet til lagring av CO2 er utvikling av sikker og kostnadseffektiv lagring og overvåking av CO2, utvikling av kommersialiserbare metoder og teknologier, samt bidra til økt kunnskap om geologisk lagring.

Om CLIMIT
CLIMIT er Norges offentlig program for å støtte forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering.

CLIMITs hovedmål er å akselerere kommersialisering av CO2-håndtering gjennom økonomisk stimulering av forskning, utvikling og demonstrasjon.

Delmålene er å bidra til at kostnadene ved fangst av CO2 blir vesentlig redusert, og at det bygges opp kunnskap slik at CO2-lagring kan gjennomføres på en sikker måte, med bred aksept i samfunnet. Gjennom dette skal programmet bidra til å fjerne barrierene for kommersialisering av CO2-håndtering.

CLIMIT-programmet er et samarbeid mellom Gassnova og Forskningsrådet. Gassnova administrerer CLIMIT-Demo som er programmets portefølje av pilot- og demonstrasjonsprosjekter. Forskningsrådet administrerer CLIMIT-FoU som omfatter programmets FoU-prosjekter.

Lang vei til lønnsomhet

Noen år tilbake var den rådende oppfatningen at håndtering av karbondioksid ville være kommersielt (lønnsomt) på global skala innen 2020. Utviklingen de siste årene har vist at veien fram er lenger enn først antatt, men at kommersialisering kan være mulig i løpet av 2020-tallet.

Det er primært politiske, og ikke teknologiske årsaker som ligger bak, i følge årsrapporten. CLIMIT holder fast ved at forskning og utvikling er helt nødvendig for å bidra til kostnadsreduksjon og tetting av kunnskapshull slik at teknologien blir tilgjengelig, og at programmet bidrar vesentlig til dette.

Evaluert av Oxford Research

CLIMIT ble i 2011 evaluert av Oxford Research, og konklusjonen er at programmet har bidratt betydelig til oppbyggingen av kunnskap og det som kan vise seg å være neste generasjons teknologi. CLIMIT har vært svært viktig for å stimulere til relevante forskning, utvikling og demonstrasjonsaktiviteter.

Evalueringsrapporten påpeker at programmet har bidratt til å opprettholde Norges ledende posisjoner på mange fagfelt innen CO2-håndtering.

Les evalueringsrapporten her

Resultater og framtidige utfordringer

Støtten fra CLIMIT har bidratt til økt kunnskap innen geologi, geokjemi, mekanikk og geofysikk. Innen CO2-lagring har mange av prosjektene fokusert på hvordan gassen reagerer og beveger seg i et reservoar, samt risikovurderinger knyttet opp mot dette.

rsrapportProsjektene har så langt bidratt til en betydelig kunnskapsheving. Dette har ført til bedre modeller for CO2-lagring og mindre risiko for blant annet lekkasjer. Dette medfører en kontinuerlig bedre forståelse for hvordan CO2 kan lagres trygt.

Det er allerede demonstrert at CO2-lagring kan gjøres sikkert, blant annet på Sleipner- og Snøhvitfeltene. Men det er fremdeles store kunnskapshull som må tettes, spesielt hvordan CO2 oppfører seg i reservoaret. CLIMITs programplan varer ut 2012, og definisjon av nødvendig kunnskapsgrunnlag har vært i fokus for den nye programplanen.

Årsrapporten peker blant annet på følgende kunnskapshull som nye prosjekter bør rettes mot:
• Økt kunnskap om hvordan CO2 flyter og reagerer i et CO2-lager, samt bedre metoder for overvåkning av lagre
• Fokus på prosjekter som kan realisere den store lagringskapasiteten som finnes på norsk sokkel
    

Les årsrapporten til CLIMIT-FoU for 2011 her

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Om 20 år


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: