Søndag 28.11.2021 - Uke 47

Samarbeidspartnere

Nyere observasjoner av havnivåendringer ved polene setter spørsmålstegn ved om isen på Grønland og i Antarktis virkelig har smeltet de siste 40 år.


530x455 fig1Figur 1. Utbredelse og tykkelse av Grønlandsisen (fra Peltiers ICE-5G).

En vitenskapelig artikkel fra 2014 (Jevrejeva med flere) omhandler havnivåendringer siden 1807 og resultatene av deres forskning viser at det globale havnivået siden 1970 i gjennomsnitt har steget med 1,8 millimeter per år.

I tillegg påviser de at havnivåendringene i Arktis og Antarktis er svært store, og betydelig høyere enn det globale gjennomsnittet.

I Arktis (nordområdene, inkludert Grønland) har havnivået økt med 3,6 mm/år, mens det i Antarktis har økt med 4,1 mm/år fra 1970 til idag. Det er svært interessant – ikke minst fordi det kan gi indikasjoner på avsmelting av isen på Grønland og i Antarktis.

Den betydeligste faktoren for dagens havnivåstigning er termisk ekspansjon av havvannet på grunn av temperaturøkning, eventuelt i kombinasjon med avsmelting av isen på Grønland og i Antarktis.

Mange mener at mengden havvann er stadig økende (glasial eustasi) på grunn av issmelting på Grønland og Antarktis.

LES OGSÅ:
Hva påvirker havnivået i Norge?
Hvorfor stiger havnivået nå?

Vi har tidligere sett hva som skjer med havnivået hvis isen på Grønland smelter. Når en iskappe smelter, vil havnivået falle i nærheten på grunn av gravitasjonsendring.

Hvis Grønlandsisen (i figur 1 over) plutselig smeltet, ville det ført til at havnivået generelt på jorda ville steget med 6 - 7 meter (glasial eustasi). Men det ville også ført til fall av geoiden (havnivået) på grunn av bortfall av isens massetiltrekning på havet (geoide-eustasi).

Summen av disse effektene, økt vannvolum i havet (eustasi) og bortfall av massetiltrekning, er vist i figur 2 under (metode beskrevet i Fjeldskaar, 1991).

530x601 fig2Figur 2. Beregnet havnivåendring på grunn av avsmelting av Grønlandsisen i figur 1.

Som vi ser, vil havnivået falle med 10 - 15 meter rundt kysten av Grønland. Det vil være fall i havnivået også i stor avstand fra Grønland - ja faktisk i hele Arktis.

Denne effekten gjelder uansett hvor stor del av ismassen som smelter, om det er 100 prosent, 50 prosent eller 1 prosent, hvis smeltingen er jevnt fordelt over hele isbreen. Tilsvarende effekt er det rundt alle iskapper som smelter raskt, også ved eventuell avsmelting i Antarktis.

Hvis observasjonene medfører riktighet, er det imidlertid det motsatte som skjer, nemlig havnivåstigning. Hvis isen smelter begge steder, vil det kunne bli en viss havnivåstigning både ved Grønland og rundt Antarktis, men ikke mer stigning enn globalt gjennomsnitt.

Og den registrerte havnivåstigningen i Arktis og Antarktis er, som nevnt, mer enn det dobbelte av det globale gjennomsnittet fra 1970 til i dag (henholdsvis 3,6 og 4,1 mm/år).

De eneste områdene på jorda som vil få større eustatisk endring enn globalt gjennomsnitt ved eventuell avsmelting på Grønland og Antarktis, ligger på midlere breddegrader.

Hva kan forklaringen være på de observerte store havnivåstigninger i Arktis og Antarktis? Kan de være feil?

Det må nevnes at observasjonene av havnivåendringene blir korrigerte for isostasi (bevegelser av den faste jord), og dermed inneholder store usikkerheter.

Hvis vi, tross dette, antar at de observerte (og korrigerte) store havnivåendringene ved polene medfører riktighet – hva kan de skyldes?

Kan de skyldes at havvannet ved polene ekspanderer termisk mye mer enn ellers på jorda? Eller skyldes de at isvolumet på Grønland og i Antarktis øker? Eller kanskje det er andre årsaker?

De store observerte havnivåstigningene fører altså til flere spørsmål – et av de mest nærliggende spørsmålene er om isen på Grønland og Antarktis virkelig har smeltet merkbart de siste 40 årene.


Referanser

Fjeldskaar, W., 1991. Geoidal-eustatic changes induced by the deglaciation of Fennoscandia.  Quaternary International 9, 1-6.
Jevrejeva et al., 2014. Trends and acceleration in global and regional sea levels since 1807. Global and Planetary Change 113, 11–22.
Peltier, W.R., 2004. Global Glacial Isostasy and the Surface of the Ice-Age Earth: The ICE-5G (VM2) Model and GRACE, Ann. Rev. Earth and Planet. Sci., 32, 111-149.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: