Et nytt forskningsprosjekt støttet av EUs forskningsråd skal undersøke utbredelsen av arsen i havene i prekambrium og hvorvidt det giftige grunnstoffet hemmet livets utvikling.


530x278 HypotetiskGrafen viser hvordan konsentrasjonen av arsen i havet kan ha økt som følge av økt mengde tilgjengelig oksygen. Illustrasjon: Ernest Chi Fru

For to milliarder år siden var inneholdt havene betydelig mer arsen enn de gjør i dag. Tilstedeværelsen av det giftige grunnstoffet kan forklare hvorfor det tok så lang tid før komplekst liv begynte å utvikle seg (ca. 700 millioner år siden), til tross for at livsviktig oksygen fantes allerede for godt og vel to milliarder år siden.

LES OGSÅ: Mikrobielt liv bak eldgammelt oksygen

Ernest Chi Fru er forsker ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Stockholm. Under den nordiske geologiske vinterkonferansen i Lund i januar i år holdt han foredrag om emnet.

- Ny forskning støtter hypotesen vår om at arseninnholdet i havene økte som følge av økt forvitring da atmosfæren begynte å fylles med oksygen. Med tanke på hvor giftig arsen er for de aller fleste former for liv, har det trolig hatt en negativ påvirkning på livet i prekambrisk tid, sa Chi Fru.

chi fruI fjor ble Chi Fru tildelt det prestisjetunge forskningsstipendet European ERC Starting Grant på 1,5 millioner euro for å gjøre forskning på arsenets betydning for utviklingen av liv i prekambriske hav.

Ernest Chi Fru er forsker ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Stockholm. Foto: Universitetet i Stockholm

Ifølge Chi Fru kan arseninnholdet i havene har vært på dagens nivå i arkeisk tid (4,0 – 2,5 milliarder år siden). Men med økt oksygeninnhold i atmosfæren og forvitring av kontinentale landmasser, kan konsentrasjonen ha økt med så mye som 600 prosent.

- Sedimentprøver fra paleoproterozoikum (2,5 – 1,6 milliarder år siden) fra Sør-Afrika indikerer at de høyeste konsentrasjonene av arsen sammenfaller med de mest oksygenrike miljøene, fortsatte Chi Fru.

Chi Fru påpeker samtidig at det fortsatt er mye som er uklart. For eksempel har forskerne ikke funnet noen sammenheng mellom arseninnholdet og primærproduksjonen (algeproduksjon) i havene mellom 2,7 og 2,05 milliarder år siden. En forklaring kan være at arsenet kun satte en begrensning på utviklingen av mer komplekse former for liv.

Forskningen har også som mål å forklare hvordan arsenrike sedimenter dannes, som er en stor kilde til arsen i grunnvann. Arsenholdig grunnvann har i dag en negativ innvirkning på helsen til millioner av mennesker i Asia, Afrika og Sør- og Nord-Amerika.

Bedre kunnskap om utbredelsen av arsen for flere milliarder år siden kan bidra til bedre forståelse for hvordan arsenholdig jord kan behandles i dag. Forskningen kan også være relevant for astrobiologifaget og hvordan liv på jordlignende planeter kan oppstå.