Onsdag 12.5.2021 - Uke 19

Samarbeidspartnere

Mareano kartlegger Norskehavets dybde, terreng og miljøforhold detaljert. Kunnskapen er nødvendig for å bedre forstå mineralressursene på havets bunn.


530x322 FF GeographFF «Geograph» gjorde ny kartlegging i Norskehavet høsten 2019. Foto: Fabio Santi / DOF Subsea Norway

Kartleggingsprogrammet Mareano skaffer til veie stadig ny kunnskap om hvordan norske havområder ser ut. Fra juni til desember 2019 gjorde DOF Subsea ny kartlegging i Norskehavet og oppdaget et svært variert terreng på havets bunn.

Størst variasjoner i terreng og dybder kan sees ved den midtatlantiske ryggen. Et eksempel er Lokeslottet, en varm kilde langs ryggen 300 kilometer vest for Bjørnøya. Her er høydeforskjellen 2 700 meter over en strekning på bare 25 kilometer.

De varme kildene ved Lokeslottet fører kokhett, mineralrikt vann opp til havbunnen fra dypere lag. Her avsettes mineralene, og denne prosessen kan over tid danne store metall- og mineralutfellinger (sulfider) som potensielt kan utnyttes som malmforekomster.

Varmen skyldes at de to jordskorpeplatene beveger seg bort fra hverandre, slik at magma kan strømme opp fra mantelen og gjennom jordskorpen.

De spesielle miljøforholdene inneholder dermed særegen natur, viktige mineraler og eksotisk liv. Hver for seg, eller sammen, kan artsmangfoldet være interessant både for farmasøytisk og tradisjonell mekanisk industri, eller for varig vern, skriver ngu.no.

530x400 Varme kilderLangs midthavsryggen trenger magma opp fra mantelen og gjennom jordskorpen. Prosessen leder til sirkulasjon av sjøvann under havbunnen som kan føre mineraler og metaller opp til havbunnen. Illustrasjon: Terje Bjerkgård, modifisert fra Franklin med flere, 2015

- Interessen for dyphavsområder har en geopolitisk dimensjon. Den globale situasjonen med mangel på en del kritiske mineraler, og Kinas delvise monopol på viktige mineraler og sjeldne jordartsmetaller, har bidratt til en økende interesse for disse områdene. Forvaltningsplanen for Norskehavet inneholder i tillegg en kraftig forventning om økt kunnskap, og det er kunnskapsgrunnlaget vi arbeider med, sier NGU-forsker Terje Thorsnes.

- Slik forskere vurderer situasjonen i dag, er det teknologisk utfordrende å både finne og eventuelt ta opp ressursene. I tillegg blir det neppe aktuelt å gjøre noe langs de aktive sonene, men det er viktig å kartlegge dette så godt det lar seg gjøre. Mareanos oppgave er å dokumentere hele naturmangfoldet i Norskehavet, understreker Thorsnes.

Forskningsprogrammet Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimenter i norsk havområder. Den daglige faglige driften utføres av Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Sjødivisjonen i Kartverket.


Konferansen NCS Exploration Strategy 2020 holder en egen sesjon om havbunnsmineraler 19. november.

PROGRAM OG PÅMELDING

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Akademisk skyldfølelse


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: