Torsdag 23.9.2021 - Uke 38

Samarbeidspartnere

Japanske forskere har funnet en enorm gassforekomst i Okinawarenna i Østkinahavet. Det er uvisst om forekomsten består av metan eller CO2.


530x397 OkinawaBildet viser en del av øya Okinawa i Østkinahavet.  Foto: Pixabay

Riftområder i havet gir opphavet til magmatisk og hydrotermal aktivitet. Et slikt sted er Okinawarenna sørvest for Japans fastland. Her har forskere ved japanske Kyushu University observert indikasjoner på tilstedeværelsen av et enormt gassreservoar.

Det er foreløpig uvisst om reservoaret er fylt av naturgassen metan, som potensielt er en energiressurs, eller om det er drivhusgassen CO2 som ligger lagret i dypet. Metan er også en drivhusgass.

Funnet, som ble publisert i tidsskriftet Geophysical Research Letters, er unikt fordi det dreier seg om en betydelig ansamling gass langs en riftakse i et indre øybue-basseng.

Ifølge artikkelforfatterne er ikke tilsvarende forekomster tidligere kjent, og mer forskning på potensielle reservoarer i slike geologiske settinger kan være viktig i ressurs- og klimaforskningsøyemed.

Gassen kan ha blitt dannet av magmatisk aktivitet gjennom avgassing av magmaen (gir primært CO2), hydrotermal påvirkning på organisk rike sedimenter (primært metan), og biogene prosesser (primært metan). Forskerne mener alle tre prosesser kan være tilstede i Okinawarenna.

Reservoaret består av to anomalier som ble funnet ved å analysere seismiske hastigheter. På ca. 250 til 320 meters dyp under havbunnen var hastighetene betydelig lavere enn i områdene rundt, og også lavere enn i sjøvannet. Seismiske bølger beveger seg raskere gjennom fast stoff enn gasser, og dermed indikerer observasjonen gassforekomster.

Analyser av varmestrømmen i området indikerer videre at reservoarene kan ha et «lokk». Trolig representerer dette metanhydrater, en blanding av «fryst» gass og vann som dannes under gitte dybde- og temperaturforhold.

Referanse

Large Gas Reservoir Along the Rift Axis of a Continental Back‐Arc Basin Revealed by Automated Seismic Velocity Analysis in the Okinawa Trough

Mukumoto, Tsuji & Hendriyana 2019

Geophyscial Research Letters

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: