Mandag 26.10.2020 - Uke 44
logo   144 000 besøkende i 2019

Samarbeidspartnere

Det nye SFI-senteret earthresQue skal utvikle teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av deponerte materialer.


530x392 Oppdal a 1Overskuddsmasser fra skiferindustri sør i Oppdal. Foto: Halfdan Carstens

Det er i dag en stor utfordring at samfunnet vårt i økende grad produserer overskuddsmasser og avfall samtidig som vi er i ferd med å gå tom for godt egnede lokaliteter for lagring, forteller Helen French, professor og prosjektleder ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i en nyhetssak på nmbu.no.

Nylig meldte Norges forskningsråd at 22 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) skal finansieres med vel 2 milliarder kroner over en periode på 8 år.

Blant disse er Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy (earthresQue).

French og NMBU skal lede det nye senteret som skal ta fatt på et økende samfunnsproblem: deponering av overflødig jordmaterial og avfall som heller burde håndteres i et gjenvinningssystem samtidig som nye løsninger for deponering utvikles.

I Norge er deponerte materialer primært jordbasert, det vil si jordsmonn, sprengt berggrunn og avfall etter bygging og riving.

– Dette er ikke bare sløsing med verdifull plass, men det er også sløsing med verdifulle ressurser. Selv ikke i Norge har vi ubegrenset med areal, jordsmonn og steinressurser. Dette er det mulig å håndtere bedre, fremholder French.

Senteret skal forbedre og utvikle nye metoder for gjenvinning, gjenbruk og behandlingsprosesser for forurenset jord, overskuddsmasser og avfall. 

– Målet er å gjøre en høyere andel av overskuddsmasser og avfall egnet som råvarer i nye produkter.  

Forskerne og brukerpartnerne skal også forbedre styringen av gamle deponier, og finne bærekraftige løsninger for fremtidige deponier. 

– Det skal arbeides med kontroll og rensing av sigevann fra deponiene, og utvikle nye overvåkingsmetoder for gasslekkasjer, avslutter Helen French.  

Forskningsrådet skriver om senteret:

Senterets ambisjon er å bli et nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent forsknings- og innovasjonssenter for bærekraftig bruk av jordmaterialer. Hovedmålet er å utvikle teknologier, systeminnovasjon og et styringsrammeverk for mest mulig bærekraftig håndtering og behandling av avfall og jordmateriell.

Innenfor området for senteret er det utført betydelig forskning internasjonalt, men det er usikkerhet knyttet til hvor anvendelig denne forskningen er for norske forhold, både når det gjelder fysisk miljø og norske reguleringer. Forurenset jord og overskuddsmasser, og behandling av avfall på en bærekraftig økonomisk måte er et viktig område for Norge som kan bidra til renere natur og et bedre livsmiljø.

Vertsinstitusjonen er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og forskningspartnere er Norges Geotekniske Institutt, Handelshøyskolen BI, Østfoldforskning, Institutt for energiteknikk, Norsk institutt for bioøkonomi, Norsk institutt for vannforskning og Norsk institutt for luftforskning.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Ikke veldig spesifikt


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: