Torsdag 23.9.2021 - Uke 38

Samarbeidspartnere

Forskere har oppdaget en ny masseutryddelseshendelse som kan konkurrere med de fem største i Jordas historie.


530x297 EmeishanEmei-fjellet (Emei Shan) har gitt navnet til en katastrofehendelse der enorme mengder lava ble spydd ut sentralt i Kina for 260 millioner år siden. Hendelsen kan ha forårsaket en global masseutryddelse. Foto: Pixabay

Livet på Jorda har en rekke ganger gått på en smell gjennom hendelser vi omtaler som masseutryddelser. De fem største hendelsene er kjent som «The big five», og kjennetegnes av perioder der betydelige deler av livet på Jorda forsvant på relativt kort tid.

Disse hendelsene fant sted i slutten av henholdsvis ordovicium, devon, perm, trias og kritt. Sistnevnte er kanskje den mest kjente, ettersom det var denne som trolig utryddet dinosaurene.

To forskere fra USA og Kina hevder i en artikkel publisert i tidsskriftet Historical Biology at de fem masseutryddelsene nå må gjøre plass til en sjette.

En masseutryddelse som fant sted i midten av perm (260 millioner år siden) har lenge vært kjent. Men graden av tap av artsmangfoldet kan være betydelig underestimert, hevder artikkelforfatterne.

For eksempel gikk store korallrevsamfunn tapt på tropiske breddegrader, og det er beregnet at produktiviteten blant disse stupte 90 prosent. Det skulle deretter ta fem til syv millioner år før økosystemene var fullstendig tilbake igjen.

Masseutryddelsen preget det marine livet hardest. Men også livet på land ble rammet. Fossile spor forteller forskerne at utbredelsen av reptiler ble redusert, og plantelivet betydelig endret.

Årsaken til masseutryddelser er mye debattert. I flere av tilfellene kan det være en kombinasjon av ulike faktorer. I tilfellet for 260 millioner år siden, kan masseutryddelsen trolig sees i sammenheng med høy vulkansk aktivitet i samme tidsperiode.

Forskere har tidligere dokumentert store arealer av basaltisk lava sentralt i Kina (Emeishan Basalts). Volumet av de vulkanske bergartene er i dag beregnet til 300 000 kubikkilometer, men kan opprinnelig ha vært det tredobbelte. Det kan i så fall tilsvare ti ganger volumet av alle ferskvannsinnsjøer på Jorda, og er sammenliknbart med en annen stor vulkansk hendelse; Deccan-trappene i India (68 – 60 millioner år siden).

Emeishan-utbruddene foregikk i hovedsak over én million år og er datert til å være ca. 260 millioner år gammel, altså samme alder som masseutryddelsen. Utbruddene skal ha ledet til store utslipp av drivhusgassene metan og CO2 som igjen hevet den globale lufttemperaturen betydelig.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: