Torsdag 6.8.2020 - Uke 32
logo   144 000 besøkende i 2019

Samarbeidspartnere

Høyoppløselig 3D seismikk avdekker hvordan store elver fraktet sedimenter fra området nord for Svalbard og ut i Barentshavet i tidlig kritt.


530x319 fig1a

530x315 fig1 bFiguren viser to skisser av barrem og apt/alb paleomiljø i Hoop-området. Skissene er basert på tolkning av et sammensatt datasett av høyoppløselig P-Cable data og konvensjonell 3D seismikk. Midtre figur viser et eksempel på P-Cable data med en oppløsning på 3–7 meter i de grunne lagene, opptil fire ganger bedre enn konvensjonell seismikk. Seismikken avslører storskala hellende lag i form av klinoformer med høyder på 150–200 meter og fall på 0,65–1,13°. De høyoppløselige seismikkdataene viser ytterligere komplekse stratigrafiske og strukturelle trekk, for eksempel småskala klinoformer og en rekke mindre forkastninger. Data fra TGS og VBPR.

Området nord for Svalbard ble hevet over havnivået i tidlig kritt for omtrent 125 millioner år siden. Store elver rant da sørover og transporterte sedimenter ut i Barentshavet.

Disse avsetningene har nylig blitt avbildet med høyoppløselig 3D seismikk, og er nå kartlagt i detalj i Hoop-området i en ny artikkel i Norwegian Journal of Geology.

Studiet har spesielt fokus på plasseringen og alderen til fronten av sedimenter som bygget seg ut fra nordvest i form av tunge- eller lobeformede hellende lag. Disse er avbildet på seismikken som klinoformer.

I etterkant har brudd i jordskorpen – forkastninger- skjært gjennom avsetningene. Også disse er synlige i de seismiske profilene.

Detaljerte korrelasjoner mellom lag avbildet i seismikken og stratigrafien etablert i brønner dokumenterer en barrem alder (ca. 129-125 millioner år siden) for sokkel-plattformavsetningene.

Den regionale hevingen av det nordlige Barentshavet i tidlig kritt skjedde sannsynligvis på grunn av dannelsen av en stor vulkanprovins (HALIP - High Arctic Large Igneous Province) knyttet til begynnende oppsprekking av Polhavet i nord.

Den viktigste forkastningsaktiviteten i tidlig kritt er yngre enn ankomsten av delta- og plattformsedimentene fra nordvest. Kartleggingen viser en apt til tidlig alb alder (ca. 115-110 mill. år siden) for den største forkastningsaktiviteten.

Et brudd i lagrekka, en hiatus eller en meget tynn, kondensert lagrekke, gjør det vanskelig å nøyaktig tidfeste starten av denne deformasjonsfasen i Hoop-området.

Strekkingen (ekstensjonen) i jordskorpa og forkastningene som pågikk, sammen med en regional bikking av jordskorpa mot nord, førte til en regional innsynkning i det nordvestre Barentshavsområdet.

Sokkel-plattform-lobene ble etter hvert oversvømt som en konsekvens av den regional innsynkingen, og marine forhold dominerte deretter i apt–alb tid.


Faleide m. fl. 2019. Characterisation and development of Early Cretaceous shelf platform deposition and faulting in the Hoop area, southwestern Barents Sea—constrained by high-resolution seismic data. Norwegian Journal of Geology 99 (3)

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 0820


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: