Lørdag 18.9.2021 - Uke 37

Samarbeidspartnere

Gjennom prosjektet Svalbard Rock Vault har et knippe geologer tatt initiativ til å utrede muligheten for et arkiv for geologiske og geofysiske data på Svalbard.


530x353 Endalen2I Endalen ved Longyearbyen ligger Store Norske Spitsbergen Kulkompanis kjernelager. Kan dette lageret også bli et arkiv for alt geologisk material og data fra øygruppa? Foto: Malte Jochmann, Store Norske Spitsbergen Kulkompani

- Da jeg jobbet med min doktorgrad var jeg interessert i å finne informasjon om de historiske letebrønnene som ble boret på Svalbard. Det skulle vise seg at dokumentene befant seg i et privat arkiv i Tromsø. Jeg måtte altså bruke en del av min tid som forsker på «detektivarbeid», forteller førsteamanuensis Kim Senger ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Senger forteller også om kjerner som ble boret av Fina (nå Total) på Hopen og Edgeøya på 70-tallet.

- Dette materialet ligger i dag på et museum i Cambridge. Men hvordan skal en stipendiat eller forsker kunne vite det, spør Senger retorisk.

Både fysiske data som borekjerner og bergartsprøver, så vel som geologiske og geofysiske måledata fra øygruppa i nord er altså spredt utover mange land, og ingen har full kontroll på hvor alt befinner seg.

Det finnes dessverre også eksempler på material som har gått tapt, deriblant prøver fra kullprospekteringen i Ny-Ålesund etter andre verdenskrig.

- Dette er verdifullt material, både rent vitenskapelig, men også med hensyn på kostnadene som ligger bak innsamlingen.

- Derfor har vi et sterkt ønske om å etablere et permanent lager for slike data på Svalbard. Prosjektet har foreløpig fått navnet Svalbard Rock Vault.

530x397 KSengerFørsteamanuensis Kim Senger ved UNIS er én av initiativtakerne bak Svalbard Rock Vault. Foto: Privat

UNIS og Store Norske Spitsbergen Kulkompani arrangerte i slutten av september en workshop der alle relevante aktører var invitert til å bidra med ekspertise, erfaringer og ønsker.

- Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Oljedirektoratet (OD) bidro med sine erfaringer innen det å drifte slike lagre. NGU har ansvaret for lagring av borekjerner og material fra fastlands-Norge, mens OD sitter på alle data fra sokkelen, påpeker førsteamanuensisen.

På Svalbard har Norsk Polarinstitutt ansvaret for den geologiske kartleggingen av øygruppen, mens Direktoratet for Mineralforvaltning med Bergmesteren på Svalbard håndterer saker knyttet til prospektering, utmål og gruvedrift. Begge deltok i paneldebatten på slutten av møtet.

Andre bidragsytere under workshopen var de akademiske aktørene som driver forskning på Svalbard, deriblant flere av de geofaglige instituttene i Norge. Også russiske forskere fra PMGE i St. Petersburg deltok.

Hvordan Svalbard Rock Vault skal administreres og finansieres, er fortsatt et åpent spørsmål. Men Senger peker på at det allerede finnes et arkiv for geologisk material på Svalbard.

- Store Norske har et kjernelager i Endalen ved Longyearbyen. Det kan være fornuftig å integrere Svalbard Rock Vault inn i dette arkivet.

Visjonen til initiativtakerne er et samlet lager for alt material som har sitt opphav på Svalbard og som drives av en arkivar i fulltidsstilling.

- Med et permanent lokalt arkiv, gjør vi jobben lettere for alle forskningsmiljøer som driver forskning på Svalbard. Det kan bli slutt på å reise rundt til forskjellige land for å oppsøke dataene de er ute etter. Og lageret skal være åpent for all forskning og undervisning, avslutter Kim Senger.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: