Torsdag 23.9.2021 - Uke 38

Samarbeidspartnere

Bedre bruk av modelleringsverktøy gir mer korrekt utredning av skredfare i bratt terreng.


530x353 FronJordskred ved Veikleenget i Nord-Fron kommune i 2013. Ved modellering av faresoner for skred kan slike skredbaner bestemmes med god presisjon. Foto: Jarand Wasrud / NVE

Skred AS har på vegne av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utført et prosjekt der de har sett på modellering av utløp av jordskred. Målet har vært å finne ut hvilke parametere som gir best mulig samsvar med kjente skredhendelser.

Resultatene legger grunnlaget for gode, etterprøvbare og realistiske faresoner for skred.

Prosjektet er en del av NVEs arbeid med å utvikle en ny veileder for å utrede skredfare i bratt terreng.

I arbeidet tok Skred AS utgangspunkt i 11 kjente jordskredhendelser der det forelå god informasjon om løsneområde og utløp.

Ved å teste og etterregne på de kjente skredene, kunne Skred AS finne anbefalinger for bruk av programmet RAMMS Debris Flow som kan representere realistiske utløp for denne typen skred.

Skred AS skriver i sluttrapporten at resultatene viser at RAMMS Debris Flow kan gi veldig fornuftige resultater ved modellering. En akseptablel til veldig god match mellom modellert og registrert utløp ble oppnådd i alle 11 testområder.

Rapporten anbefaler en standard fremgangsmåte som gir akseptable resultater for de aller fleste skredbanene.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: