Onsdag 28.10.2020 - Uke 44
logo   144 000 besøkende i 2019

Samarbeidspartnere

NORSAR har lederrollen i et europeisk forskningsprosjekt som skal utvikle systemer for varsling og beredskap i forbindelse med jordskjelv.


530x353 Lycke og SchweitzerNORSAR leder EU-prosjektet TURNKey. Her representert ved direktør Anne Strømmen Lycke og faglig prosjektleder Johannes Schweitzer. Foto: Ronny Setså

Denne saken ble først publisert i oktober 2019.

I juni 2019 samlet forskningsinstituttet NORSAR representanter fra 21 europeiske forskningsmiljøer til et møte i Oslo. Sammen har forskningspartnerne et ambisiøst mål om å etablere en prototype til et varslingssystem for jordskjelv i Europa.

Det EU-finansierte prosjektet TURNKey har et budsjett på om lag 75 millioner kroner og ledes av NORSAR. Bakgrunnen for tildelingen av midler til prosjektet er skjelvet som rammet et stort område nord for Roma i august 2016. Skjelvet hadde en styrke på 6,2, og nærmere 300 mennesker mistet livet.

Flere av landene i Europa er særlig utsatt for skjelv, og katastrofen i Italia var den siste i rekken av dødelige rystelser på kontinentet.

- Per i dag har ikke Europa et fullgodt, integrert system som kan oppdage skjelv under utvikling og iverksette tiltak som for eksempel inkluderer varsling av befolkningen og nødetater, forteller Anne Strømmen Lycke, leder i NORSAR.

- Dersom vi lykkes blir det helt unikt og vil kunne redde mange liv.

530x463 AmatriceByen Amatrice var blant de hardest rammede under jordskjelvet sentralt i Italia i 2016. Skjelvene fortsatt flere måneder i etterkant. Foto: Leggi il Firenzepost / Wikimedia

Ønsker rask og automatisert respons

Visjonen er et operativt system som skal kunne identifisere et påbegynnende skjelv så raskt som mulig, for deretter å varsle de berørte slik at de kan ta forhåndsregler (for eksempel komme seg ut av bygninger).

Lycke forteller at et slikt system også potensielt kan iverksette andre livreddende tiltak som å automatisk stanse heiser og togtrafikk og kutte gassforsyninger.

Ikke minst skal TURNKey kunne fungere som en samhandlingsplattform for alle redningstjenester umiddelbart etter katastrofen.

Kritiske minutter

Det er ifølge Lycke de første minuttene etter at et påbegynnende skjelv er påvist, som er kritiske.

- I denne lille tidsperioden er det så mye som kan gjøres for å redde liv, fremholder Lycke.

- Om vi for eksempel kan sende ut tekstmeldinger der det står at du har to minutter på å komme deg ut av huset, kan det alene spare mange liv.

Antropologisk studie

Prosjektet handler vel så mye om kommunikasjon og sosial forståelse som instrumentdesign, digitalisering og plattformutvikling.

- Det er for eksempel mange spørsmål vi trenger å få svar på når det gjelder hvordan vi skal varsle og hvordan folk reagerer på varsler.

Lycke nevner California som et eksempel på hvordan jordskjelvvarsling ikke har gått som planlagt.

Delstaten i USA rystes regelmessig av jordskjelv, og det finnes systemer for rask detektering og varsling.

- Men befolkningen har ingen særlig tiltro til disse. Det har vært for mange tilfeller med falske alarmer, og tilfeller der folk ikke har brydd seg om å forlate husene eller arbeidsplassene sine fordi det blant annet gir økonomiske konsekvenser.

Derfor skal prosjektdeltakerne blant annet finne ut hvordan et slikt varslingssystem bør designes for å unngå falske alarmer, hvor mange falske alarmer befolkningen «tåler», hvordan de skal varsles (SMS, telefon, alarmer etc.) og hvilke språk som skal brukes. Sistnevnte er for eksempel viktig i områder som har mye turisme.

Seks europeiske lokaliteter

Seks lokaliteter i Europa har blitt valgt ut som naturlige laboratorier for testing og forskning.

Johannes Schweitzer, faglig prosjektleder og ansatt i NORSAR, forteller at alle lokalitetene er valgt ut fordi de er jordskjelvutsatte, samt at de befinner seg i ulike geologiske provinser.

Hellas er blant landene i Europa som opplever mest jordskjelv, og TURNKey vil gjøre forskning og målinger ved Korintbukta. Området er et aktivt riftsystem og blant de mest seismisk aktive i Europa.

Bukarest i Romania er valgt ut fordi dette er et område som har opplevd svært ødeleggende jordskjelv. I 1977 rystet et skjelv på styrke 7,2 fjellene nord for hovedstaden, og 1 700 liv gikk tapt.

530x614 TestbedsSeks skjelvutsatte lokaliteter skal undersøkes nærmere gjennom prosjektet. Illustrasjon: TURNKey / NORSAR

En annen lokalitet er Groningen i Nederland. Det unike med Groningen er at skjelvene er fullstendig menneskeskapte som følge av trykkfall og innsynkning i forbindelse med gassproduksjon.

Det skal også gjøres forskning og målinger ved to lokaliteter på Island som representerer områder med aktiv rifting og vulkanisme. Også den franske delen av Pyreneene og havneområder i Italia er med blant lokalitetene.

- Ved alle lokalitetene skal vi teste ut instrumenter og samle inn så mange parametre som mulig fra kommende skjelv. Alle dataene skal mates inn i et informasjonssystem som lynraskt skal prosessere dem og sende ut informasjon i form av varsler, forklarer Schweitzer.

Forskerne vil også lære mer om mulige forvarsler til skjelv. Mange større skjelv kan for eksempel ha mindre forskjelv.

- Her vil vi sammenlikne de ulike lokalitetene og geologiske provinsene og prøve å bli klokere på hvor tidlig vi kan påvise forvarsler og opptrapping til skjelv. Så vil vi sammenlikne skjelvene med hvordan befolkningen reagerer på dem, legger Lycke til.

Øvd i 50 år

 - NORSAR har en kompetent seismologisk stab som har øvd seg i 50 år på å varsle rystelser i jorden gjennom prøvestansavtalen for atomvåpen. Nå skal vi gjøre det samme med jordskjelv, sier NORSAR-lederen.

Hun hevder den digitale kompetansen og seismologikompetansen NORSAR tilfører prosjektet er avgjørende for å lykkes.

- Vi er blant de beste i verden på dette, til tross for vår moderate størrelse som institutt.

Schweitzer og Lycke skryter også av kompetansen i prosjektet i helhet.

- De fleste prosjektdeltakerne er mennesker vi har jobbet med tidligere, mange av dem har også hatt stillinger ved NORSAR. Takket være dette nettverket, har vi klart å skaffe de beste vi kjenner til til TURNKey, avslutter Johannes Schweitzer.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Ikke veldig spesifikt


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: