Mandag 26.10.2020 - Uke 44
logo   144 000 besøkende i 2019

Samarbeidspartnere

Stormflo og bølger er viktige faktorer som styrer erosjonsprosesser langs kysten vår. Norges Geotekniske Institutt har økt kompetansen og utviklet metoder for mer detaljerte beregninger av stormflo.


530x351 pixabayFoto: Pixabay

Stormflo vil med stigende havnivå bli et stadig økende problem.

På grunn av terrenget langs kystlinjen, og at vi etter siste istid fortsatt har landheving, er Norge i dag mindre eksponert for fare i forbindelse med stormflo enn for eksempel Nederland. Likevel har flere hendelser i Norge i nyere tid gitt store skader.

I Norge er det kommunene som er ansvarlig for klimatilpasning. Økt kompetanse på stormflo kan ifølge NGI understøtte kommunenes behov for sikker og trygg kunnskap i årene som kommer.

Gjennom forskningsprosjektet MERRIK (Multiskala ERosjons RIsiko under Klimaendringer), har Norge Geotekniske Institutt (NGI) sett på risiko for erosjon for ulike prosesser i elver og langs kystlinjen, inkludert stormflo.

Stormflo er en situasjon med ekstra høy vannstand som oppstår som en kombinasjon av astronomisk høyvann og meteorologiske faktorer som pålandsvind og lavtrykk.

Fra et klimaperspektiv utgjør stormflo en potensiell fare som kan forekomme hyppigere i fremtiden og som må inkluderes i fremtidige risikovurderinger langs kysten.

Fenomenet utgjør spesielt stor fare i utbygde områder i overgangen mellom vann og land, som strandsoner, havner og liknende. Lokale forhold er av stor betydning for konsekvensene av stormflo, og det er derfor nødvendig å gjøre geotekniske og geofysiske analyser i utsatte områder.

Norske eksempler på stormflo fra moderne tid inkluderer Oslofjorden i 1987 da vannet stod 1,92 meter over middelvannstand i indre deler av fjorden. På toppen av dette var det vindbølger og erosjon.

Bryggen i Bergen oversvømmes ofte av stormflo som har påført store skader.

Bølger og strøm eroderer både sjøbunnen og landområdene som flommes over ved stormflo. Gjennom MERRIK har NGI økt kompetansen og utviklet metoder som kan gjøre detaljerte og lokale beregninger av stormflo, og som tar hensyn til bølger, strøm og vind. Dermed får man også en bedre oversikt over potensiell erosjon knyttet til stormflo.

5. februar arrangerte NGI en workshop i Oslo der diskusjonstemaene var konsekvenser av en eksponert kyst, håndtering av sammensatte geofarer og risikoreduserende tiltak.

Pressemelding NGI

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Ikke veldig spesifikt


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: