Mandag 29.11.2021 - Uke 48

Samarbeidspartnere

Mathilde Bøttger Sørensen ble tildelt Universitetet i Bergens Læringsmiljøpris 2017.


530x514 sørensenFørsteamanuensis Mathilde Bøttger Sørensen ble tildelt UiBs Læringsmiljøpris 2017. Foto: Privat

Førsteamanuensis Mathilde B. Sørensen ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB) ble denne uken tildelt UiBs Læringsmiljøpris for 2017.

Formålet med prisen er å gi anerkjennelse til miljøer eller enkeltpersoner ved UiB som lykkes i å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring. Dette kan gjøres gjennom faglig, pedagogisk og sosial innsats, eller gjennom tilrettelegging av det fysiske eller psykososiale læringsmiljøet ved institusjonen.

- Jeg har stor tro på at et godt miljø der både studenter og undervisere trives er en viktig forutsetning for at studentene skal få størst mulig utbytte av undervisningen, og da er det jo spesielt kjekt å få en slik anerkjennelse gjennom læringsmiljøprisen, uttaler Sørensen i en sak på uib.no.

Ifølge Sørensen har instituttet de seneste årene merket en stadig større interesse for fagfeltet geofarer blant studentene. Hun tok derfor initiativ til å supplere kurstilbudet med et introduksjonskurs i nettopp dette.

- Samtidig har jeg lenge ønsket i større grad å dra inn samfunnsaspekter i undervisningen vi tilbyr, da jeg mener det er helt avgjørende at studentene har en grunnleggende forståelse for hvilke samfunnsmessige konsekvenser de geologiske og geofysiske problemstillinger vi jobber med har, fortsetter Sørensen.

Prisvinneren hevder det viktigste en kan gjøre for å skape et godt læringsutbytte er å vekke en genuin interesse for faget hos studentene.

- Da er det viktig at vi som undervisere brenner for faget vi underviser i, og at vi klarer å videreformidle hvorfor faget er interessant og viktig, også i en større sammenheng.

- Samtidig mener jeg det er viktig å stille klare og tydelige krav til studentene, og jeg har alltid en forventning om at studentene jobber aktivt med stoffet gjennom semesteret.

Prisen består foruten et diplom av en pengegave på kr. 50 000, som i sin helhet skal brukes til utviklingstiltak som kan bidra til å styrke og utvide læringsmiljøet i tråd med prisvinnerens ønsker.

Juryens begrunnelse:

Mathilde B. Sørensen underviser med stort og bredt engasjement, på flere emner i geovitenskap. Det som gjør at hun fortjener årets læringsmiljøpris er at hun har vært sentral i å få etablert emnet Geov217 Geofarer. Her belyses samfunnsperspektiver rundt geofarer, særlig skred og ras, tsunamier og jordskjelv.

Sørensens tilnærming til dette går langt utenfor den tradisjonelle naturvitenskapelige. Det krever mot å sette sin egen spisskompetanse i et tverrfagligperspektiv. Ved at Sørensen trekker inn hvordan forhold som økonomi, utdanning og helse påvirker omfanget av geofarer, får hun studentene til å reflektere over mange aspekter ved faget, og forholdet mellom faget og samfunnet ellers.

Det er også tett kontakt med samfunnsaktører utenfor universitetet og utenfor olje- og gassnæringen, så som Statens vegvesen, NVE og Norges Geotekniske institutt (NGI). Sørensen er også en underviser som stiller tydelige krav til studentene.

Gjennom helheten i hennes engasjement styrkes både det pedagogiske og psykososiale læringsmiljøet på instituttet. Flere av tiltakene som beskrives i nominasjonen har også klar overføringsverdi til andre miljøer. Innstillingen er enstemmig.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: