Onsdag 12.5.2021 - Uke 19

Samarbeidspartnere

Institutt for geologi ved UiT – Norges arktiske universitet har bygget opp den skredfaglige kompetansen de siste årene. Det kan komme både studentene og landsdelen til gode.


530x378 nordnesNordnesfjellet er blant områdene i landet med høyest risiko for fjellskred. Her undersøkes sprekker nær skredkanten av professor Bjørn Nilsen (blå jakke, NTNU) og sjefgeolog Lars Harald Blikra (NVE). Foto: Steffen Bergh

- Vårt mål har vært å bygge opp et skredfaglig forskningsmiljø der vi kan utdanne geologer med bred forståelse av skredprosesser, forteller Steffen Bergh, professor ved Institutt for geologi (IG) ved UiT – Norges arktiske universitet.

150 berghOg ifølge Bergh er målet langt på vei nådd.

- Vi har gjort flere ansettelser de siste par årene, blant annet har Lars Harald Blikra nå en professor II-stilling hos oss.

Blikra jobber som sjefsgeolog i Norges energi- og vassdragsdirektorat (NVE), som har det nasjonale ansvaret for skredovervåking.

Steffen Bergh er professor ved Institutt for geologi ved UiT. Foto: Ronny Setså

I tillegg har instituttet ansatt professor i kvartærgeologi Anders Schoemaker som har relevant kompetanse knyttet til fjernmåling, landskaps- og breprosesser, professor II Anne Hormes som jobber med metoder for å datere fjellskred og andre typer av skred, samt to PhD-stipendiater, og i tillegg én ledig postdoktorstilling.

- Instituttet har størst kompetanse knyttet til geologiske forhold i ustabile skredområder, det vil si strukturer i fjellet, skredmorfologi og bevegelsesdynamikk. Vårt fokus vil dermed være å utrede hvordan og hvorfor fjellskred og løsmasseskred dannes, forklarer Bergh.

Troms er blant fylkene i landet med mest ustabile fjellmasser. Mest kjent er Nordnesfjellet i Kåfjord kommune som er et av områdene i landet som har høyest risiko for skred, med store konsekvenser for lokalbefolkningen.

LES OGSÅ: Fjellskred og riftsoner

Instituttet har tidligere deltatt blant annet sammen med de skredutsatte kommunene om undersøkelser av de ustabile fjellpartiene, og Troms fylkeskommune har vært med på å finansiere ansettelsen av Blikra og postdoktorstillingen.

Nordnesfjellet

 

Nordnesfjellet ligger i Kåfjord kommune i Troms. Det er et av områdene i landet som har høyest risiko for fjellskred og langs enkelte av sprekkene i fjellsiden beveger berggrunnen seg med 5 cm per år.

 

Et eventuelt fjellskred kan forårsake en tsunami i den nedenforliggende Lyngenfjorden med bølger som er opptil 45 meter høye.


NVE er fra 2015 ansvarlig for den kontinuerlige overvåkingen av fjellet.


Historikk


Undersøkelsene på Nordnesfjellet startet på slutten av 1990-tallet gjennom Norges geologiske undersøkelse (NGU) sitt geologiske undersøkelsesprogram i samarbeid med Troms fylkeskommune/fylkesmann og flere kommuner i Troms.


I 2005 avdekket kartleggingen at et større fjellparti ved Jettan var i bevegelse med ca. 3 cm per år.

 

Det ble fra 2007 gjort kontinuerlige målinger, og i 2009 anbefalte NGU etablering av en permanent overvåking med beredskapstiltak for Jettan.

Vil utdanne studenter innen fjellskred

En viktig del av IGs skredsatsing går ut på å gi et godt undervisningstilbud til studentene.

- Siden 2011 har vi uteksaminert ni mastergradskandidater innen fjellskred, og fem nye studenter har påbegynt relaterte studier.

Instituttet har også etablert et unikt skredkurs for masterstudenter som har en varighet på to uker (én uke teori, og én uke feltarbeid).

Kurset ble avholdt for første gang i fjor, da kun for studenter ved IG. Men i år vil også andre masterstudenter kunne søke om å delta.

- Det langsiktige målet er å kunne gi studenter et skredfaglig tilbud fra bachelor- til og med PhD-nivå, avslutter Steffen Bergh.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Akademisk skyldfølelse


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: