Torsdag 29.7.2021 - Uke 30

Samarbeidspartnere

Norske forskere vil revitalisere Pedersenprosessen, en metode for å produsere aluminium som etterlater mindre avfallsstoffer.


530x351 IndustriparkenMULIG FREMTIDIG ALUMINIUMSPRODUKSJON: Mo industripark kan være en egnet lokalitet for å gjeninnføre Pedersenprosessen, mener SINTEF-forskerne. Foto: MIPinfo / Wikimedia Commons

Aluminium fremstilles gjennom elektrolyse av råstoffet bauxitt (jordart som dannes ved kjemisk forvitring av faste feltspatrike bergarter i varmt klima) gjennom den såkalte Bayerprosessen.

Bayerprosessen er per i dag den mest økonomiske metoden for å fremstille aluminium, men har en ulempe. Prosessen etterlater store mengder av et uønsket restprodukt – rødslam (les mer om rødslam nederst i saken).

Det finnes imidlertid et alternativ til Bayerprosessen.

Pedersenprosessen ble utviklet av professor Harald Pedersen i Trondheim i 1920-årene og brukt i 40 år i Høyanger. I denne prosessen blir jern tatt ut som et biprodukt, og restproduktet fremstår som et grått slam (hovedsakelig kalk og silisiumoksid). Dette produktet kan anvendes i sement- og kunstgjødselproduksjon.

Pedersenprosessen ble i 1960-årene utkonkurrert av Bayerprosessen som var mer lønnsom for høykvalitetsmalm (høyt innhold av aluminium).

I et blogginnlegg i nettavisen Gemini.no (også publisert i Rana Blad), skriver fire SINTEF-forskere at de sammen med andre europeiske forskere jobber med å finne løsninger for å revitalisere Pedersenprosessen.

Gjennom EU-prosjektet ENSUREAL, der også NTNU er norsk partner, er målet å optimalisere prosessen slik at den i fremtiden kan konkurrere med Bayerprosessen.

Forskerne mener Mo i Rana kan være egnet for å plassere en ny fabrikk som baserer seg på Pedersenprosessen.

De påpeker at byen har en godt etablert industritradisjon med Mo industripark som kan tilby tilgjengelig industriareal med industrielt kjølevann og energiinfrastruktur.

Industriparken ligger dessuten i en del av Norge med historisk lavere strømpriser enn resten av landet, med tilgang på lokale kalkforekomster (et viktig råmaterial i prosessen) og nærhet til kunder av produsert råjern og aluminiumsoksid.

Pedersenprosessen kan bidra til å skape et nytt industrieventyr, hevder forfatterne av innlegget Camilla Sommerseth, Ada Louise Heyerdahl Jervell, Per Helge Høgaas og Casper van der Eijk.

Det skal også nevnes at et annet forskningsmiljø basert ved Institutt for energiteknikk (IFE) har valgt en annen rute for å skape et nytt, mer miljøvennlig «aluminiumseventyr» i Norge.

Prosjektet AlSiCal er på sporet av et alternativ til bauxitt som råstoff, og mener bergarten anortositt kan være løsningen. Vi har store anortosittforekomster i Norge.

Les mer om AlSiCal her

Rødslam

Rødslam («red mud») er et avfallsprodukt fra aluminiumsindustrien. Årlig produseres om lag 150 millioner tonn, og ca. 98 prosent deponeres (resten gjenbrukes i andre industrier). Slammet består som regel av opptil 50 prosent jernoksid (som gir den røde fargen) og noen titalls prosent av aluminiumsoksid, titanoksid og silisiumoksid i tillegg til andre faste stoffer.

Rødslam er svært basisk med typiske pH-verdier på 10-13 og kan derfor ikke slippes ut i naturen. pH-verdiene er sammenliknbare med rengjøringsmiddelet salmiakk (pH = 12,5).

Det er foreslått, og til en viss grad gjort forsøk på, en rekke muligheter for å utnytte rødslam som en råvare. Eksempler på mulige bruksområder er produksjon av sement, utvinning av sjeldne jordarter og byggematerialer.

Deponering er per i dag den mest økonomiske og foretrukne løsningen.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Om 20 år


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: