Søndag 29.11.2020 - Uke 48
logo   144 000 besøkende i 2019

Samarbeidspartnere

Forskningsprosjektet NYKOS vil legge til rette for mer bærekraftig mineralindustri i Norge. Fokuset er økt kunnskap om sjødeponier.


530x337 NYKOSmøte01Fra venstre: Instituttleder ved IG Matthias Forwick, møteleder Jens Skei og prosjektleder Per Helge Høgaas. Foto: Kai Mortensen

I slutten av november holdt forskningsprosjektet KPN NYKOS et informasjonsmøte ved Institutt for geovitenskap (IG) ved UiT – Norges arktiske universitet.

NYKOS, som ble lansert i 2014 med en statlig finansiering på 28 millioner kroner, har som mål å øke forståelsen for hvordan gruveavgang kan deponeres optimalt i et marint miljø.

Forskningspartnerne vil undersøke hvordan et sjødeponi kan overvåkes over tid, hvordan økosystem påvirkes, og hvordan en kan forsikre at fjordsystemer gjenopprettes etter avsluttet gruvedrift.

Utvikling av trygge miljøkriterier og overvåkingsteknologi skal legge til rette for en bærekraftig og fremtidsrettet mineralindustri i Norge, skriver NYKOS på sine prosjektsider på nettet.

530x351 illustrasjonsfotoIllustrasjonsfoto: sintef.no / KPN NYKOS

Under møtet ved UiT presenterte en rekke av forskerne som deltar i prosjektet nyeste viten innen fagfeltene.

IG oppsummerer dagen i en sak på sine nettsider:

Sjødeponi har vært praktisert en rekke steder i landet, som i Jøssingfjorden og Frænfjorden. For sistnevnte har det vært sjødeponi siden 1982, med 300 000 tonn årlige utslipp.

Marinbiolog Hilde Trannum fra NIVA orienterte om forskning som er gjort i Frænfjorden med prøvetaking fra syv stasjoner, og tilsvarende miljøundersøkelser har vært gjennomført over en periode på 30 år. Stasjonære arter kan være mer utsatt enn arter som lever i frie vannmasser.

Kristine Pedersen fra Akvaplan-Niva refererte til resultater fra EWMA-prosjektet som viser at egg og larver kan påvirkes av partikler. Under diskusjonen på slutten av møtet, kommenterte en representant fra Havforskningsinstituttet at i Repparfjord har de funnet kobber i hyse.

De kan imidlertid ikke si sikkert om dette kommer fra deponier, mulig at sporing av isotoper kan gi et svar.

Møteleder Jens Skei stilte spørsmål ved om det å forske i bredden på alle mulige problemstillinger noen gang kan gi et godt svar? Bør det ikke være slik at noen ganger blir veien til mens man går, gjennomføre kontinuerlige undersøkelser og heller justere kursen etter hvert?

Roar Sandøy fra Sibelco kunne i sin presentasjon BREF – Best Available Techniques Reference Document Process vise til at både erfaringer fra Norge og videre norsk satsning på forskning er noe som EU-kommisjonen har anerkjent i sitt MWEI-dokument (Management of Waste from Extractive Industries).

Mot slutten av møtet ble det tatt til orde for at mineralressurser heller bør utvinnes i land der miljø er i fokus, enn i land der dette ikke er tilfelle. Og landdeponier har også miljømessige konsekvenser, noe som er antydet i det pågående doktorgradsarbeidet til Yulia Mun som du kan lese mer om her.

Forskningspartnerne i NYKOS er SINTEF, NTNU, NIVA, UiT, NGU, et forskningsrådsstøttet samarbeid med et chilensk deponiprosjekt, samt bedriftene Nussir, Sydvaranger Gruve, Sibelco Nordic, Rana Gruber, Omya Hustadmarmor, Nordic Mining og Titania.

Per Helge Høgaas i SINTEF er prosjektleder.

Se presentasjoner fra informasjonsdagen

530x328 NYKOSmøte04Informasjonsmøtet var åpent for alle og samlet deltakere fra akademia, industrien, miljøorganisasjoner og andre interesserte. Foto: Kai Mortensen

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 En tydelig trend


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: