Søndag 1.11.2020 - Uke 44
logo   144 000 besøkende i 2019

Samarbeidspartnere

Et gammelt konsept lanseres i norsk akademia og industri. Geometallurgi handler om økt utvinning og økt ressursutnyttelse innen bergverk.


530x286 GeometVariationInAPitKvantifisering av råstoffvariasjoner gir grunnlag for et optimalt uttak av den geologiske ressursen. Optimalt uttak forutsetter en tallfesting av både element- og mineralinnholdet, samt andre parametre som styrkevariasjoner og teksturer. Illustrasjon: Steinar Ellefmo

Mineralutvinning handler om å på en økonomisk og miljømessig forsvarlig måte tilfredsstille et behov i et marked som etterspør mineralske produkter. Dette er produkter som griper inn i vår hverdag og som vi ikke kunne greid oss uten slik vi lever i dag.

Alle geologiske forekomster som er ryggraden i enhver mineralbedrift er unike. De er en anomali i den geologiske utviklingen. De er et svært usannsynlig sammenfall av en rekke hendelser eller geologiske prosesser som ledet frem til en ressurs som kan utvikles til en reserve. Av mennesker.

Geometallurgi beskriver et konsept innen planlegging og –optimalisering av uttaket av en reserve som så dagens lys for ca. fire årtier siden.

Det har visse likheter med begrepet «from mine to mill», men dette konseptet mangler det tydelige romlige aspektet; det vil si posisjoneringen av avgjørende geologiske parametre. Dette er parametre som man må styre etter slik at mineralutvinningen skjer på en økonomisk og miljømessig forsvarlig måte.

Posisjonering av avgjørende geologiske parametre er sentralt i geometallurgi.

Geometallurgi er et strukturert forsøk på å skape eller etablere en bedre link mellom stedlige geologiske variasjoner som kan måles med relativt enkle analyseteknikker og for eksempel utvinning, produktkvalitet eller produksjonskostnader.

Geometallurgi har internasjonal fått mer oppmerksomhet de to siste tiårene fordi antall lett tilgjengelige (både romlig og prosessmineralogisk), forekomster med høye gehalter har gått ned.

Geometallurgi ble opprinnelig utviklet for kobbergruver, der man forsøkte å se sammenhengen mellom stedlige geologiske variasjonene og hvor godt den metallurgiske prosessen presterte – herav navnet «GeoMetallurgi»

Noe forenklet kan man si at geometallurgi kombinerer geologisk informasjon (uavhengige variable) med oppredningsresultat (avhengige variable). Dette oppredningsresultatet kan være beskrevet ved hjelp av utvinningsgrad, kvalitet på produkt eller energiforbruk i knusekretsen.

Kvaliteten kan for eksempel være kvantifisert av mengden uønskede elementer i sluttproduktet.

Parametre som kan påvirke dette er for eksempel gehalt i pågang, råstoffets hardhet eller styrke, kornstørrelsesfordelingen til de ulike mineralene i råstoffet, mineralassosiasjoner, mineralogi eller mineralkjemi.

Gjennom å kombinere de uavhengige og avhengige variablene etableres en geometallurgisk modell.

Ved hjelp av den geometallurgiske modellen og de uavhengige parametrene som man estimerer i 3D ved hjelp av geostatistikk eller andre estimeringsteknikker, kan man estimere og modellere de avhengige parametrene i 3D.

Den geometallurgiske modellen utvikles gjennom et geometallurgisk program. Det er to viktige trinn i et slikt geometallurgisk program:

  • Detaljert geologisk informasjon om ulike malm- eller råstofftyper. Dette inkluderer prøvetaking og karakterisering.
  • Testarbeid i labskala for å bestemme hvordan ulike typer råstoff responderer på oppredningsprosessen.

Gitt modellen vil man gjennomføre to nye trinn:

  • Blokkmodellering av responsen gitt stedlige variasjoner i råstoffet ved bruk av geostatistikk eller andre estimeringsmetoder.
  • Bruk av blokkmodellen i planlegging og oppfølging av uttaket.

LES OGSÅ: Vil utdanne "geometallurger"

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Ikke veldig spesifikt


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: