Mandag 29.11.2021 - Uke 48

Samarbeidspartnere

Ole Humlum har fjernet data som stemmer dårlig med modellberegningene, hevder Rasmus Benestad, Øyvind Nordli og Hans Olav Hygen.


530x504 1

GEO 01/2013 bruker flere sider på Ole Humlum og noen av ideene hans i “Klimatolog i hardt vær”. Men det kommer ikke frem av artikkelen at Humlum har fjernet data som stemmer dårlig med modellberegningene. Det går imidlertid frem av en figur som sammenligner den historiske temperaturutviklingen på Grønland (GISP2) med hans egne modellberegninger.

Vi vet at data er blitt fjernet fordi de opprinnelige målingene han brukte strekker seg nesten 50.000 år tilbake i tid. Ved tidligere anledninger har Humlum nemlig vist de samme målingene, og da helt tilbake til siste istid, for ca. 12.000 år siden (“Fortsatt dominans av naturlige klimaendringer“,Teknisk Ukeblad 1611, Bye, Humlum og Stordal).

Vi har etterprøvd analysen bak figuren til Humlum, og resultatene våre er vist i figuren ovenfor (kildekode for analysen finnes i R-pakken ‘replicationDemos’). Vår etterprøving utvidet analysen helt tilbake til slutten av siste istid.

To rød-stiplete linjer i figuren viser ulike beregninger med utgangspunkt i Humlums modell, mens grå kurve viser GISP2 dataene som var blitt fjernet i Humlums figur. Den svarte kurven er de samme målingene som han viste leserne av GEO365.

Den ene rødstiplete kurven som stiger bakover i tid, bruker samme trendbeskrivelse som Humlum. Denne trenden gir et stort sprik over tid. For den andre kurven, er denne trenden blitt fjernet i modellberegningene. Men selv ikke da gjengir de variasjonene vist med grå kurve.

Det er helt åpenbart at modellen til Humlum, som omfatter en slags Fourier-tilpasning,, ikke gir noen god beskrivelse av temperaturen på Grønland i et lengre perspektiv. Hypotesen som modellen bygger på, er at astronomiske legemer som Jupiter, Saturn og månen har en betydning for jordens klima. Men det ville også innebære at sammenhengen ikke plutselig slutter. Dette blir forklart i mer detalj på det anerkjente nettstedet RealClimate.org.

Vi mener at det er vitenskapelig uetterrettelig å bare vise de målingene som passer med modellberegningene. I tillegg inneholder figuren til Humlum to ulike størrelser som blandes på et uheldig vis: grønlandstemperaturen og den globale middeltemperaturen.

530x529 2

Humlums påstand om at den globale temperaturen begynte å synke etter 2001 er heller ikke riktig. Han viser en gammel temperaturkurve (HadCRUT3) som ikke fanger opp den sterke oppvarmingen i Arktis - der han selv har tilbragt så lang tid. Figuren ovenfor viser en nyere analyse (HadCRUT4) med bedre beskrivelse av temperaturen i Arktis. I følge den nye analysen, var 2010 og 2005 de varmeste årene. De ti varmeste årene er også vist i figuren: Ni av de ti varmeste årene var etter 2001, men 2001 er ikke blant dem.

Humlum påstår også at “CO2 blir frigitt fra havene som en konsekvens av at temperaturen stiger”, og baserer seg på en analyse som han og hans kolleger har utført og publisert i tidsskriftet Global Planetary Change. Der har han nærmest fjernet de langsiktige endringene i CO2 – dvs. menneskets bidrag - og siden vektlagt mellomårlige variasjoner. Da finner man et fingeravtrykk som stammer fra El Nino fenomenet - ikke helt uventet. Dessuten ignorerer han helt relevante sider som karbonets isotop-forhold og havets forsuring. Denne analysen er også kommentert nærmere på RealClimate.org i tillegg til Olav Orheim i GEO 01/2013.

Påstanden til Humlum, om at sola har betydd noe for klimaendringene i de siste 50 år, er vanskelig å forene med data. Indikasjonene på solaktivitet viser at det ikke har vært noen langsiktig trend i solen som kan forklare den globale oppvarmingen.

Humlum mener at det finnes minst to “skoler” innen klimaforskning, og at man som forsker har et ansvar for forskning utenfor ens eget fagfelt. Vi får håpe at geografiprofessoren, som ønsker å kalle seg “klimatolog”, heretter lytter mer til klimaforskerne og etterlever vanlige og aksepterte vitenskapelige normer. Å selektivt plukke data som passer sine påstander regnes ikke for å være en seriøs metode.

Humlum og hans meningsfeller forsøker riktignok å innføre sin “skoleretning” i skoleverket, men vi er sterkt uenige at det finnes to seriøse “skoleretninger” når det gjelder klima; Klimaforskningens historie er elegant skildret av vitenskapshistorikeren Spencer Weart i det anerkjente tidsskriftet PNAS.

Sist i artikkelen blir andre forskere bedt om å ta Humlum på alvor. Det er nettopp det vi gjør i dette svaret.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: