Tirsdag 13.4.2021 - Uke 15

Ytringsfrihet og klimadebatt

fredag, 13 november 2015

Ole Humlum

Vi har behov for mer ytringsfrihet innen klimadebatten, skriver Ole Humlum.

530x414 HumlumFoto: Halfdan Carstens

Demokratiet lever av og får næring av motsigelsen, så det er positivt at holdninger og meninger fyller stadig mer i mediene. Debattører opptrer på TV, i radio, i aviser, på blogger, Facebook og Twitter.

Dette kan anses som en videreførelse av de vestlige samfunns fornemme tradisjon for den engasjerte samtale, helt siden 1700-tallets opplysningstid.

Datidens debattlystne borgere møttes i salonger og tehus for å utveksle synspunkter, og herfra kan det trekkes en direkte linje til vår tids moderne intellektuelle personer som diskuterer i TV, aviser og på sosiale medier.

Det å kunne møte det motsatte synspunkt tolerant og positivt representerer noe fundamentalt sunt og demokratisk, og er en forutsettning for virkelig ytringsfrihet.

Ytringsfriheten sikres i §100 i Norges Grunnlov fra 1814. Årsaken til at ytringsfriheten fikk sin egen paragraf i Grunnloven var ikke hensynet til politisk korrekte synspunkter, som alltid vil fremstå som populære og derfor klarer seg fint på egen hånd.

Det var derimot hensynet til politisk ukorrekte synspunkter som autoritetene og flertallet vanligvis er imot, og som derfor fremstår som upopulære.

At denne problemstillingen fortsat er aktuell illustreres tydelig av en tankevekkende bok «Meningers mot - netthat og ytringsfrihet i Norge». Boken bygger på undersøkelser og intervjuer med mer enn 1 200 norske journalister og redaktører.

I følge boken har 25 prosent av journalistene direkte unnlatt å skrive om bestemte tema som følge av hets, sjikane eller trusler. En dansk anmelder av boken konkluderer med at journalister tydeligvis kan sjikaneres til taushet.

Omkring 14 prosent av de spurte journalistene har vært så påvirket fysisk eller psykisk av truslene at det har forhindret dem i å arbeide, noe som naturligvis i seg selv påvirker ytringsfriheten.

I dag står enhver fritt til å etablere en blogg på internett, delta i slike, eller på annet vis å uttrykke deres mening. Meningene fremsettes ofte relativt kortfattet, uten krav om lang argumentasjon, hvilket er uhyre demokratisk.

Dette gjøres flittig ikke minst innen spørsmål om klima. Dessverre rommer denne grunnleggende gode utviklingen også mulighet for en tilknyttet dårlig utvikling.

Ytringsfriheten kan nemlig brukes i motstrid til sin hensikt.

Eksempelvis kan man i ytringsfrihetens navn insistere på sin rett til å håne, sjikanere og latterliggjøre folk som man er uenige med, selv om det faktisk er i konflikt med §100 i Norges Grunnlov.

Grunnloven nevner det forkastelige i å fremsette ‘falske og ærekrænkende beskyldninger’.

Det er nettopp den situasjonen som beskrives i ovennevnte bok. Folkene bak Grunnloven fra 1814 innså klart, at om ytringsfriheten ikke baseres på klokskap, toleranse, måtehold og generelt kultivert adferd, blir den meningsløs og destruktiv.

Innen klimadebatten er jeg bekymret for at enkelte i dag ønsker å begrense ytringsfriheten, ikke styrke og utvide den.

Mitt personlige inntrykk er at det gjøres under henvisning til at begrensningen er nødvendig for gjennom rask handling å sikre vår felles fremtid fra en modelbasert trussel om global menneskeskapt temperaturstigning, med tilhørende hypotetisk trussel om sosial nød, havstigning og andre ubehagelige forhold.

Debatt kan ikke tillates å forsinke de tilhørende nødvendige inngrep. Målet helliger midlet.

Det finnes mange metoder til å begrense ytringsfriheten. En enkel og effektiv måte er å skape et debattklima som er antagonistisk til idealet om klokskap, toleranse, måtehold og kultivert adferd, men i stedet dominert av sjikane, negative personkarakteristikker og virkelighetsfjerne postulater.

Når det skjer, vil mange fornuftige og moderate personer naturligvis fravelge å delta i debatten, da den så ikke fremstår som fruktbar og attraktiv, men som det diametralt motsatte.

Da disse personene mye vel kunne ha vektige bidrag til debatten, blir ytringsfriheten dermed i praksis begrenset.

Det er for meg dypt paradoksalt at noen av vår tids politikere, journalister, forskere og øvrige debattanter, som vanligvis hyller mangfold når det gjelder kultur, religion og mange andre forhold åpenbart ikke står klare til å akseptere og aktivt bidra til et tilsvarende mangfold innen klimadebatten.

Dette understreker at vi har behov for mer virkelig ytringsfrihet innen klimadebatten. Dette er et ‘must’, hvis vårt moderne samfunn skal kunne håndtere problemstillingen med klimaendringer effektivt, uansett om disse er naturlige eller menneskeskapte.

En metode for å sikre dette, er å insistere på et debattnivå karakterisert ved klokskap, toleranse, måtehold og vanlig kultivert adferd, så alle føler seg velkomne med sine ytringer.

Uten frie ytringer, ingen fri informasjon, ingen fri meningsdannelse og intet reelt grunnlag for demokrati.


Kilder
Aina Landsverk Hagen 2015. Meningers mot - netthat og ytringsfrihet i Norge. Oslo, Cappelen Damm, 174 sider.

http://journalisten.dk/nethad-truer-journalisters-ytringsfrihed

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Lover-og-instrukser/Grunnloven-fra-1814/

Om forfatteren

Ole Humlum

Ole Humlum

Ole Humlum er professor ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo og professor II ved Universitetet på Svalbard (UNIS).

E-post: ole.humlum@geo.uio.no

Kommentarer (11)

 • Halfdan Carstens

  Halfdan Carstens

  13 November 2015 at 10:20 |
  Vel talt! Jeg har selv opplevd at min uttalte skepsis, men ikke fornekting, har medført sjikane. Trist!

  Svar

 • Arthur Ellingsen

  Arthur Ellingsen

  13 November 2015 at 12:03 |
  Ytringsfrihet JA, men når det gjelder klimadebatten så gjelder det å skrelle vekk "mange forskere m.fl." som ikke har noe som helst å tilføre diskusjonen annet enn referanse til andre som sier at sånn er det uten at det medfølger underbyggende fakta. Jeg har f.eks. ikke sett et eneste forskningsresultat publisert som sier at klimaendingene er menneskeskapt gjennom utslipp av CO2. Klimadebatten sp langt har en stor grad av religiøs tro i seg. IPCC publiserer modelleringer som spår en dyster fremtid hvis man ikke reduserer menneskelig CO2 utslipp. Disse modellene bygger på forutsetninger som langt på vei er spekulasjoner og derfor er også resultatet av modelleringen belemret med store usikkerheter. Jeg savner en forsker som kan kritisk se på modellene og dokumentere usikkerhetrene i forutsetninger og dermed i resultatet.

  Svar

 • Sivert Sæterbø

  Sivert Sæterbø

  13 November 2015 at 13:11 |
  Innen klimadebatten er det de landsdekkende mediene som kjører en agenda. Aftenposten og deres klimajournalist "lille Ole" er redd for kommentarer og stenger kommentarfeltene sammen med redaktør Nina Kristiansen i forskning.no. Disse svarer heller ikke på direkte spørsmål om hvorfor de stenger kommentarfeltene.

  Disse to begynte denne praksisen pluss/minus 2010 og har stått frem på NRK-program som Dagsnytt 18, Dagsrevyen og Ekko og "skrytt" av hvor effektivt det har blitt å få ut det sanne budskap om klimaet bare man blir kvitt alle som har en annen mening.

  NRK Ytring tar konsekvent ikke inn klimaartikler som er i mot det politisk korrekte, dersom ikke forfatteren er en kjent person som har makt til å lage problemer dersom de ikke slippe til. Faktisk tyder mye på at NRK ytring konsekvent nekter alt stoff som ikke er skrevet av anerkjente samfunnsdebattanter.

  Altså tittelen "Ytring" er gal. Få nettsteder er så til de grader meningssilt som nettopp dette nettstedet til NRK.

  De beste stedene å ytre seg, om spesielt klima, er lokalavisene. Her jeg bor på nordvestlandet tar de inn alt jeg skriver, mens de landsdekkende mediene overser alt alltid, så lenge det angår mine meninger om klima.

  Svar

 • Ketil S. Andersen

  Ketil S. Andersen

  13 November 2015 at 19:43 |
  Helt enig. Spesielt Aftenposten har endret seg til å bli en avis som bare trykker 'den etablerte sannheten', innenfor alle områder. Man greier seg ikke med å referere nyheter på de forskjellige feltene, men skal fortelle leserne hva som er det riktige, ikke minst klima og innvandring. Men også innen sykehusstriden i Møre og Romsdal mellom molde og Kristiansund lot Aftenposten en moldenser dekke denne saken!

  Svar

 • Ketil S. Andersen

  Ketil S. Andersen

  13 November 2015 at 20:00 |
  Klimadebatten er ikke vitenskap, det er religion. For klimajournalister dreier det seg om at man 'tror' på IPCC. At noen sier noe annet er blasfemi. emailgate blir bortforklart, til tross for alle avsløringene f.eks. om peer-review prosessen. Dersom det er slik at isotoper viser at kun 4% av atmosfæren er CO2 fra forbrenning av fossilt, så beviser jo det at antropogen CO2 ikke påvirker konsentrasjonen i lufta. Det så man i tillegg bevis for under oljekrisen på 70-tallet. De varme årene vi har nå skyldes El Nino, og ikke den langsiktige oppvarmingen. Likevel slås rekordene opp som førstesideoppslag. Slike saker blir ikke nevnt.

  Svar

 • Jacob Refnes

  Jacob Refnes

  14 November 2015 at 10:09 |
  Var det ikke Humlum som kontaktet Benestads sjefer, for å få de til å hindre han i å uttale seg i media?

  Humlum burde være forsiktig med å spille offerkortet her.

  Svar

 • Halfdan Carstens

  Halfdan Carstens

  14 November 2015 at 12:06 |
  Det er en interessant opplysning, hvis den er korrekt, men den krever dokumentasjon. Inntil så skjer er spørsmålet/påstanden verdiløst.

  Svar

 • A M Raaen

  A M Raaen

  20 November 2015 at 17:46 |
  Her er det mange kloke ord til etterfølgelse.

  Men når man skal rydde, er det god skikk å starte med eget bo. Det er jo også der man har mest innflytelse, normalt.

  Humlum låner sin professorale tyngde til Klimarealistene: http://www.klimarealistene.com/vitenskap-2/klimarealistenes-vitenskapelige-rad/

  Klimarealistene kan synes å utøve aktiv sensur i sine kommentarfelt: http://forskning.no/meninger/kronikk/2015/08/klimarealistene-sannheten-og-ytringsfriheten  Humlum skriver: "En metode for å sikre dette, er å insistere på et debattnivå karakterisert ved klokskap, toleranse, måtehold og vanlig kultivert adferd, så alle føler seg velkomne med sine ytringer."

  Det kunne vært interessant å høre hvordan Humlum ser på de følgende klipp fra klimarealistene.com i lys av dette idealet.

  I april resirkuleres grums fra nettets periferi, med til dels voldsomme udokumenterte personangrep på kjente forskere: http://www.klimarealistene.com/2015/04/02/paskelektyre-en-detektivhistorie-fra-virkeligheten/

  I juni karakteriseres en nestor i norsk geologi og hans medforfatter slik: "At feltherrene A & H også befinner seg utenfor etikkens 1.divisjon gjør ikke saken mindre betent."
  http://www.klimarealistene.com/2015/06/10/co2-massakre-pa-geoforskning-no/
  (At Hellevang og Aagaard utvilsomt har rett faglig blir i denne sammenheng en bi-ting)

  I oktober er det greit med en vitsetegning der klimasaken knyttes opp mot barnemishandling: http://www.klimarealistene.com/2015/10/19/parismotet-naermer-seg-klimaalarmene-gjaller/

  I november leser vi:"Rasmus Benestad er en forsker ved Meteorologisk institutt som tilbringer så mye av dagen med å formidle oppspinn om klimaet i mediene at han ifølge vittige sjeler vanskelig kan holde seg oppdatert innen eget fag. Hans kolleger og overordnede gremmes men nøyer seg med å konstantere offentlig at også Benestad har ytringsfrihet. I Norge er han mest kjent for sitt ihuga forsvar for det uforsvarbare, hockeykøllesvindelen til Dr. Mann. Benestad har ved dette markert seg som med et etisk underskudd og er blitt en aktør man ikke kan stole på i klimadebatten."
  http://www.klimarealistene.com/2015/11/12/klimadebatten-vitenskap-mot-demagogi/

  Svar

 • Eystein Simonsen

  Eystein Simonsen

  21 November 2015 at 19:40 |
  Raaen har et poeng her. Det må gjelde begge veier. Klimarealistene bør dempe retorikken og konsentrere seg om rent faglige spørsmål - helt kjølig og saklig.

  Svar

 • Roy

  Roy

  13 December 2015 at 11:12 |
  Co2 løgnen! Økt menneskeskapt Co2 utslipp fører ikke til global
  oppvarming!

  Jeg har i hvert fall forstått såpass at påstanden om at
  menneskeskapt Co2 utslipp fører til global oppvarming har ikke 1 eneste bevis.
  Det er bare en gigantisk løgnpropaganda og skremselspropaganda. Dersom noen
  mener at denne teorien er sann for de bare legge frem bevis. Dersom de ikke gjør
  det vil jeg aldri i livet tro på denne påstanden! Det som også er tragisk er at
  forskere må manipulere med data for at det skal se ut som om menneskeskapt Co2
  utslipp fører til global oppvarming, mens det i virkeligheten ikke er tilfelle.
  Også deres fremtidsmodeller innen klima er bygd på fantasi og ikke virkelighet.
  Co2 er faktisk en livgivende og positiv gass om man skal kalle det en gass da og
  ikke forurensing. Verden bør heller da bekjempe farlige kjemikalier og farlige
  gifter. Denne verden er virkelig gal. Det som er sannhet blir løgn, og det som
  er løgn blir sannhet. Jeg er overbevist om at denne løgnaktige påstanden om at
  økt menneskeskapt Co2 utslipp fører til global oppvarming blir brukt som
  brekkstang for å oppnå andre politiske mål!

  Man kan bli irritert og sinna av mindre enn den enorme løgnen om at økt menneskeskapt Co2 utslipp fører til global oppvarming, og hvilke ondskapsfulle og djevelske planer dem har får å bruke denne løgnaktige påstanden for å oppnå andre politiske mål.

  Saken er vist også den slik jeg har forstått det at miljøorganisasjioner er blitt
  tatt over ihvertfall i stor grad av venstrevridde mennesker (sosialister og
  kommunister) og de kan derfra drive sin kampanje med å ødelegge det
  kapitalistiske system gjennom denne løgnaktige påstanden med at økt
  menneskeskapt Co2 utslipp fører til global oppvarming.

  Jeg for min del har sluttet å stemme på politiske partier ved valg. Jeg har stemt blankt ved de siste valgene fordi det finnes blanke stemmeseddler også. Jeg synes at dagens politiske partier på mange måter kan oppsumeres slik: Same shit but with different colors.

  Bibelen forteller IKKE at det er økt menneskeskapt Co2
  utslipp som fører til global oppvarming, men den forteller oss dette i Johannes
  Åpenbaring: 16:8-9.: Så tømte den fjerde engelen sin skål ut på solen, og det
  ble gitt den makt til å svi mennesker med ild. Og menneskene ble svidd med stor
  hete, og de spottet Guds navn. Han som har makt over disse plagene: og de
  omvendte seg ikke for å gi Ham ære.

  Påstanden om at menneskeskapt Co2 utslipp fører til global oppvarming er en gigantløgn akkurat slik som f. eks evolusjonsteorien/utviklingslæren er det. Det finnes ikke fnugg at bevis på at noen av disse teoriene er sanne og har noe med realitetenes verden og gjøre. Alt sammen er bare løgn, og man kan heller ikke forvente noe annet når disse forskerne har djevelen til far og Djevelen er jo løgnens far! For at disse 2 teoriene skal se ut som sannhet kreves det en masse løgn og det er også det som er tilfellet! Løgn og bedrag over en lav sko! Jeg vil ikke tro på løgnen men jeg vil tro på sannheten.

  Det står også i Bibelen hvem som er veien, sannheten og livet. Det står i Johannes 14:6.: Jesus sa til ham: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Meg."

  Her er noe som egentlig skulle vært skrevet i det første innlegget mitt men
  jeg fikk ikke plass der så jeg skriver det her.:

  Her er et Bibelvers som forteller hvem som står bak alle disse løgnene og hva slags far disse som driver med dette løgntullet har. Det står i Johannes 8:44.: Dere er av deres far, djevelen, og dere vil følge deres fars lyster. Han var en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten, fordi det ikke er sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget forråd, for han er en løgner og løgnens far.

  Svar

 • Labxtrels

  Labxtrels

  16 February 2021 at 15:58 |
  thuб»‘c cialis 5mg liquid cialis dosage forum does cialis work the first time you take it

  Svar

Skriv en kommentar

Du kommenterer nå kun som gjest. Alternativ innlogging under.

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Skuffet


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: