Viktig og populær forskningsformidling

søndag, 08 september 2013

Ronny Setså

Geoforskning.no har siden 2011 popularisert og tilgjengeliggjort norsk geofaglig forskning. Ronny Setså blogger om viktigheten av forskningsformidling.

530x351 Arctic iceGeoforskning.no har de siste månedene fremmet debatten om klimaet og hvorvidt dagens klimaendringer skyldes menneskelig aktivitet. Foto: Wikimedia Commons

Forskningsformidling har blitt et stadig viktigere og mer sentralt begrep i samfunnet, og et forskningsprosjekt er som kjent ikke ferdig før det er formidlet til omverdenen.

Formidling av forskning er viktig fordi det gir samfunnsaksept – det gir legitimitet til forskningen og bidrar til videre finansiering. Det bidrar til økt rekruttering av studenter og synliggjør forskningsmiljøet. Det stimulerer til bedre forskning og en opplyst samfunnsdebatt.

Det er altså mange gode grunner til å formidle forskningsresultater.

Da vi for knapt to år siden lanserte nettstedet geoforskning.no, var vi sterkt overbevist om at formidlingen av geofaglig forskning i norske medier kunne vært bedre.

Det har vi gjort noe med gjennom å publisere nyheter og tilgjengeliggjøre resultater, interessante ideer og ikke minst sterke meninger.

Over 90 000 personer har siden lanseringen besøkt geoforskning.no, noe som tyder på at vi ikke bare har levert kvantitativt, men også kvalitativt. Vi har popularisert og tilgjengeliggjort forskningen.

Het klimadebatt

De siste månedene har geoforskning.no presentert synspunkter og kunnskap fra en rekke profilerte forskere i en av de viktigste debattene i moderne tid – klimadebatten.

Uenighetene er mange. Blant spørsmålene det debatteres over, finner vi:

  • Hvor langt tilbake i tid må en forsker studere klimaet for å kunne si noe om nåtidens og fremtidens klimaendringer?
  • Hvor stor innvirkning har de naturlige klimavariasjonene på dagens klimaendringer, og hvor mye kan sies å være menneskeskapt?
  • Vil en økning i CO2-konsentrasjonen i atmosfæren alltid komme før en atmosfærisk temperaturøkning?
  • Temperaturen i atmosfæren har ikke økt de siste 15 årene. Kan det skyldes at havene har tatt opp varmen og på den måten «skjult» den globale oppvarmingen?

Geoforskning.no fremmer denne debatten fordi den er en av samfunnets viktigste debatter i moderne tid. Vi mener geoviterne bør stå i fremste rekke når det gjelder å uttale seg om klima.

En nasjonal dugnad

Vi opplever at stadig flere velger å bruke geoforskning.no som kanal for å publisere/markedsføre forskningen sin. Willy Fjeldskaar i Tectonor/Universitetet i Stavanger er blant dem. Han har den siste tiden skrevet en serie med artikler som omhandler temaene isostasi, havnivå og landheving.

Ved Institutt for geologi ved Universitetet i Tromsø har en forskergruppe skrevet en artikkelserie om Svalbards fjorder og hva vi kan lære av dem.

Gassnova skriver om geologiske og politiske utfordringer (og muligheter) knyttet til CO2-håndtering.

Vi retter også en stor takk til Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen, IRIS Energi og Norges Geotekniske Institutt, samt våre bloggere, som alle bidrar jevnlig.

Vi oppfordrer flere til å dele sin kunnskap, sine meninger og nye forskningsresultater gjennom oss. Jo flere som bidrar, desto større blir utbyttet. Dette er en nasjonal dugnad.

Om forfatteren

Ronny Setså

Ronny Setså

Ronny Setså er geolog og redaktør for geoforskning.no.

E-post: ronny@geo.as

Skriv en kommentar

Du kommenterer nå kun som gjest. Alternativ innlogging under.