Trenger vi forskning?

tirsdag, 13 mai 2014

Halfdan Carstens

Kutt i petroleumsforskningen vil ikke korte ned «fossilalderen», men føre til reduserte inntekter, tap av arbeidsplasser og mer bruk av kull, mener Halfdan Carstens.

530x326 RealfagbyggetUniversitetet i Bergen har bedt Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) om å vurdere om petroleumsforskning er forskningsetisk forsvarlig. Her fra Realfagsbygget. Foto: Ronny Setså

Vi har alle lært at det er dumt å sage av den greinen du selv sitter på. Men det er nettopp dette som diverse grupperinger nå ønsker å gjøre – på det norske folks vegne. Sagt på en annen måte: De vil stoppe den forskningen som vi i dag driver på leting og utvinning av olje og gass, i den hensikt å minimalisere utslippene av CO2 fra norsk sokkel.  

Vi må tåle avvikende meninger. Alle skal ikke mene det samme. Men det som i dette tilfellet er skremmende, er at noen ønsker å redusere våre fremtidige inntekter ved å forlange at vi – helt bevisst – gjør en dårligere jobb enn det vi vil kunne være i stand til.

Bakgrunnen er at Universitetet i Bergen har bedt Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) om å vurdere om petroleumsforskning er forskningsetisk forsvarlig. Saken skal opp til behandling i mars, og komiteens uttalelse er ventet i april. Forespørselen kommer fra rektor Dag Rune Olsen, etter at professor Peter M. Haugan ved Geofysisk institutt startet debatten om etikk i petroleumsforskning generelt og Universitetet i Bergens akademia-avtale med Statoil spesielt.

Til orientering sikrer avtalen med Statoil 55 millioner kroner til petroleums- og energiforskning over fem år. Dessuten har Statoil avtaler med seks andre norske universitet og høgskoler. Det er mye god forskning som kommer ut av dette.

Det taler til rektor Dag Rune Olsens fordel når han uttaler at problemstillingen i hovedsak gjelder grunnforskningen og ikke anvendt forskning (Morgenbladet 24. januar). Dermed ikke sagt at NENT-komiteen deler hans oppfatning.

Likevel. Det er en kortslutning å tro at vi redder verden ved ikke å optimalisere utvinningsfaktoren fra våre egne olje- og gassfelt. Det er markedet som bestemmer hvor mye olje og gass verden bruker, ikke hvor mye vi utvinner fra norsk sokkel, vi er tross alt bare en bitte liten brikke i et svært stort spill.

Norges fremtidige produksjon vil derfor heller ikke forlenge det som professor Haugan kaller «fossilalderen». Det eneste vi oppnår er å redusere våre egne inntekter, tape en mengde arbeidsplasser og gjøre vårt til at oljeprisen stiger (og på den måten baner veien for bruk av mer kull).

«Det er typisk norsk å være god.» Det er også typisk norsk å tro at vi skal redde verden alene. La oss være realistiske. La ikke naiviteten styre fremtiden vår bare fordi vi har vært usedvanlig dyktige og utnyttet rikdommene på sokkelen til alles beste.

PS Det var godt å høre at professoren ikke kjører el-bil (intervju i På Høyden).

Om forfatteren

Halfdan Carstens

Halfdan Carstens

Halfdan Carstens er redaktør for det populærfaglige tidskriftet GEO og nettstedet geo365.no.

E-post: halfdan@geo365.no

Skriv en kommentar

Du kommenterer nå kun som gjest. Alternativ innlogging under.