Tirsdag 15.6.2021 - Uke 24

Norge etter oljen

torsdag, 13 oktober 2011

Rolf Mjelde

Eksempel på Lightbox

Olje og gass er vår viktigste inntektskilde og vil være det også i de neste 50 årene, dersom den offentlige forvaltningen gjør sin del av jobben, skriver Rolf Mjelde, professor ved Universitetet i Bergen.

Den delen av Norge som gjennom sin profesjon forholder seg til petroleum, kan grovt sett inndeles i to grupper; de som leter etter og produserer petroleum (oljeselskaper, ulike former for kontraktor- og leverandørindustri, forskningsmiljøer), og de som skal utarbeide rammebetingelser for virksomheten, herunder skattepolitikk, krav til sikkerhet og miljø etc (offentlig forvaltning; forskningsråd, politikere, byråkrati).

I min ca 20 år lange karriere innen petroleumsrettet forskning har jeg hele tiden hatt inntrykk av at den første gruppen arbeider målbevisst og profesjonelt, mens den andre gruppen i stor grad opptrer bakstreverks og destruktivt. Det siste kommer til utrykk i stadig gjentatte ytringer rundt ’Norge etter oljen’. De siste 20 årene har dette blitt proklamert nært sagt daglig av enten statsråder, universitetsrektorer eller ledere av ulike byråkratiske institusjoner. Alle fagfolk i Norge er enige om at det er særdeles viktig at Norge fortsatt satser tungt på petroleum. Olje og gass er vår viktigste inntektskilde og vil være det også i de neste 50 årene, dersom den offentlige forvaltningen gjør sin del av jobben. Disse problemstillingene er oppsummert på en utmerket måte i Åm-rapporten.

Arbeidet med å finne og produsere olje og gass blir stadig mer utfordrende, og derfor kreves økt innsats innen utdanning og forskning. Utsagn om ’Norge etter oljen’ virker demotiverende på ungdom – det er særdeles viktig at unge oppmuntres til å utdanne seg innen denne sektoren, som finansierer eldreomsorg, barnehager, trygd til alle småbarnsforeldre etc. Fortsatt tung satsing på olje og gass er viktig også rent klimamessig, da vi vet at bortfall av norsk olje/gass vil bli kompensert internasjonalt med økt forbruk av kull, som er langt verre i så måte. Forskning på alternative energikilder er viktig, og i Norge er det oljeindustrien som i dag tar de viktigste grepene, både innen vindkraft til havs og boringer etter termisk energi på land. Dette er helt naturlige overføringer av teknisk krevende løsninger utviklet i forbindelse med petroleumsnæringen, til nærliggende fagområder.

Hvor vil vi så være om 50 år? Norge vil da leve av energinæringen (petroleum og naturlig videreutvikling fra denne), marin bio, det maritime generelt, samt bergverksindustri (herunder mineraler). Det er foruroligende at forvaltingen skjøtter den førstnevnte delen av dette så dårlig, blant annet gjennom å kutte i forskningsrådets bevilgninger innen programmer som Petromaks. Har man bestemt seg for å bruke det meste av forskningsmidlene til bestemte programmer (noe som selvsagt er et alvorlig feilgrep i seg selv), så må man satse på det som er viktig, for eksempel Petromaks. Hvorfor gjør forvaltingen disse feilene? Jeg tror at problemet ligger i at byråkratiet i Norge har vokst seg så stort at folk som arbeider der har mer enn nok med forvaltingen som system. De er i bunn og grunn kun interessert i sin egen karrierestige innenfor dette systemet, og ikke bærekraftig verdiskapning for Norge og resten av verden. Og i dette spillet opptrer mantraet ’Norge etter oljen’ som en nødvendig forutsetning for å kunne henge med, mens reell kunnskap om samfunnet blir uinteressant.

Hylekoret har roet seg noe etter de betydelige funnene som nylig er gjort i Nordsjøen og Barentshavet, men jeg frykter at forvaltningen har glemt disse innen året er omme.

Om forfatteren

Rolf Mjelde

Rolf Mjelde

Rolf Mjelde er professor ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen.

E-post: Rolf.Mjelde@geo.uib.no

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Turingtesten


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: