Onsdag 12.5.2021 - Uke 19

Misvisende om havis

mandag, 10 november 2014

Ole Humlum

FNs klimapanels nye synteserapport gir et feilaktig inntrykk av tilstanden til havisen ved polene, skriver Ole Humlum.

530x352 arcticseaiceFoto: Wiikimedia Commons

FNs klimapanel (IPCC) framla 27. oktober 2014 sin seneste synteserapport som er en sammenfatning av de tre tidligere rapportene (The Physical Science 2013; Impacts, Adaption, and Vulnerability 2014; og Mitigation of Climate Change 2014).

I synteserapporten hadde jeg forventet at IPCC hadde satt av plass til behandling av det mer og mer påtrengende spørsmålet: Hvorfor har ikke klimamodellene vært i stand til å forutsi den manglende temperaturstigningen de siste 18 årene?

Et annet påtrengende spørsmål er hvorfor klimaforskerne i dag ikke kan bestemme klimafølsomheten for CO2 bedre enn de gjorde på Villach-konferansen i 1985. 

Allerede den gang var estimatet et sted mellom 1,5 og 4,5 grader celsius, akkurat som i dag, og det på tross av de gigantiske forskningsmidlene som har blitt kanalisert til CO2/klimaforskning de siste 40 år.

Med det er det dessverre ikke ett eneste ord om.

Synteserapporten er som sedvanlig fylt med dystre forutsigelser om fremtiden. Hvis ikke vi gjør noe nå, er en ustoppelig global oppvarming sikker.

Slik jeg ser det, er klimamodellenes og IPCCs hovedproblem at man ikke inkluderer effekten av naturlige klimaendringer på en god måte, men derimot tar utgangspunkt i en antakelse om at atmosfærisk CO2 dominerer på alle aspekter av vår planets klimasystem.

Ikke rart at klimamodellene så langt ikke har vært i stand til å forutsi den kommende klimautviklingen, eller følgeeffekter, bortsett fra helt selvinnlysende forhold.

Havisens «forsvinning» ved polene

En ofte omtalt følgeeffekt av CO2-drevne klimaendringer er havisens forsvinning ved polene.

Mange havisforskere har ensidig fokus på Arktis, der observasjoner fra satellitter siden 1979 dokumenterer en markant minskning av havisens utbredelse.

IPCC skriver i sin nye synteserapport (side 13) følgende om havisen:

Anthropogenic influences have very likely contributed to Arctic sea ice loss since 1979. There is low confidence in the scientific understanding of the small observed increase in Antarctic sea ice extent due to the incomplete and competing scientific explanations for the causes of change and low confidence in estimates of natural internal variability in that region.”

Så ifølge IPCC er det snakk om en klar reduksjon av havisen i Arktis og en beskjeden tilvekst i Antarktis.

Som alltid er det instruktivt å selv ta et titt på tallene, som er fritt tilgjengelige på internett.

Diagrammet under viser det løpende 12-måneders gjennomsnittet av havisutbredelsen i Arktis og i Antarktis siden 1979.

Her vises tydelig den ofte omtalte minskning av havisen i Arktis (blå linje), men vi ser også hvordan havisen i Antarktis samtidig har økt i utbredelse (rød linje).

530x377 fig1Utbredelsen av havisen i Arktis (blå) og Antarktis (rød), 12 måneders gjennomsnitt. Illustrasjon: NOAA

På denne bakgrunn kunne det kunne være interessant å undersøke hvordan det samlede globale havisarealet er endret over tid.

Diagrammet under gir oss svaret. For noen vil det kanskje være overraskende å se at det samlede globale havisarealet nå overstiger gjennomsnittet for hele perioden siden 1979!

Det vil med andre ord si at den «lille» tilveksten i den antarktiske havisen nå overstiger den «store» minskningen i den arktiske havisen.

530x318 fig2Global havisutbredelse, månedlig og 13-måneders gjennomsnitt (blå linjer). Rød linje markerer gjennomsnittet for perioden 1979 – 2013.  Illustrasjon: NOAA

Det er ikke inntrykket man får når man leser IPCCs nye synteserapport, eller for den saks skyld studerer klimamodellene.

Man må spørre seg selv hvem som har ansvaret for den sterkt misvisende formuleringen i synteserapporten.

Som en tekst publisert av IPCC, er den uegnet til å objektivt informere om de faktiske forhold vedrørende havisen - den er snarere egnet til å tilsløre dem.

Spørsmålet om hvorfor mennesket ifølge IPCC bidrar til havisminskningen i Arktis, men ikke til veksten i Antarktis virker også å være takelagt.

At det er en motsatt rettet utvikling ved de to polene er ikke overraskende. Det har lenge vært kjent innad i fagmiljøet.

LES OGSÅ: En klimatisk dumphuske mellom polene?

At denne motsatt rettede naturlige utviklingen fortsatt dominerer, viser også at det fortsatt er de naturlige variasjoner som styrer.

Det er enda et eksempel på hvor klimamodellene feiler totalt som følge av mangel på god representasjon av naturlige variasjoner.


Referanser

Synteserapport
Havisdata (NOAA)

Om forfatteren

Ole Humlum

Ole Humlum

Ole Humlum er professor ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo og professor II ved Universitetet på Svalbard (UNIS).

E-post: ole.humlum@geo.uio.no

Kommentarer (9)

 • Bjørn H. Samset

  Bjørn H. Samset

  11 November 2014 at 09:45 |
  IPCC sier følgende i rapporten du siterer:

  "It is very likely that the annual mean Antarctic sea ice extent increased at a rate in the range of 1.2 to 1.8% per decade
  (range of 0.13 to 0.20 million km2
  per decade) between 1979 and 2012. There is high confidence that there are strong
  regional differences in this annual rate, with extent increasing in some regions and decreasing in others. {4.2}"

  (IPCC AR5 WG1, Summary for Policymakers.)

  Det er ikke gjemt bort.

  Diskusjonen rundt dette er også relativt lett å finne, selv i Norge. Den er f.eks. gitt her:

  http://morgenbladet.no/ideer/2014/paradoksal_observasjon#.VGHK3_nF98E


  Og når du trekker inn Antarktis, bør du vel for ordens skyld også nevne at innlandsisen der smelter. Fra den samme IPCC-rapporten:

  "The average rate of ice loss from the Antarctic ice sheet has likely increased from 30 [–37 to 97] Gt yr–1 over the period
  1992–2001 to 147 [72 to 221] Gt yr–1 over the period 2002 to 2011. There is very high confidence that these losses are
  mainly from the northern Antarctic Peninsula and the Amundsen Sea sector of West Antarctica. {4.4}"

  Det er ingenting misvisende i IPCC-rapporten, eller i den vitenskapelige diskursen bak den. Det er bare å lese.

  Utviklingen av kryosfæren er spennende å følge. Der er det mange, mange faktorer.

  mvh
  Bjørn H. Samset

  Svar

 • Arvid Oen

  Arvid Oen

  11 November 2014 at 13:41 |
  Det er merkelig at en klimaforsker ikke klarer å se poenget til Ole, og samtidig late som objektiviteten er ivaretatt. Du mener kanskje også at media gir et balansert bilde av dette?

  Svar

 • B Ramstad

  B Ramstad

  11 November 2014 at 22:20 |
  Og en god del andre synes det rett og slett er underlig at noen fremdeles har tiltro til IPCC, når man vet litt om hvordan deres modeller har vist seg udugelige og deres prediksjoner har latt være å realisere seg.
  Hvor mange ganger skal en instans påstå ting, som viser seg ikke å slå til, før en mister tiltro til den?

  Svar

 • Ole Humlum

  Ole Humlum

  13 November 2014 at 08:24 |
  Til Bjørn H. Samset

  Mener du virkelig – med hånden på hjertet – at det i synteserapporten kommer klart frem at den globale utbredelse av havis i øyeblikket er større enn gjennomsnittet siden 1979?

  mvh, Ole Humlum

  Svar

 • Ketil S. Andersen

  Ketil S. Andersen

  13 November 2014 at 11:43 |
  Blir ogsa spennende a se om utbredelsen i Arktis snart kysser linjen for gjennomsnittet pa 2000-tallet!
  http://www.ijis.iarc.uaf.edu/en/home/seaice_extent.htm
  via
  http://www.climate4you.com/

  Svar

 • Sven Hvoslef

  Sven Hvoslef

  14 November 2014 at 10:13 |
  Har sett rapporten fra IPCC.

  I en figur (fig 1.1 c) vises is-utbredelsen i Arktis og Antarktis. For Arktis er den referert som tiden July-August-September, mens den for er Antarktis er referert som Februar utbredelse.For Arktis ser vi en klar avtagende is-utbredelse, mens den for Februar ser mer statisk ut.

  Dette er i klar kontrast til det som vises av NOAA som er referert over et årsgjennomsnitt. Denne viser at is-utbredelsen I Antarktis øker i nær tilsvarende grad som utbredelsen i Arktis avtar.

  Jeg mener at IPCC's fremstilling kan minne noe om å sammenligne 'epler' med 'pærer' siden man trekker ut 'utvalgte måneder. Jeg tror NOAA's fremstilling blir mye riktigere siden samme tidsaspekt brukes for begge polene. med hilsen Sven Hvoslef

  Svar

 • B Ramstad

  B Ramstad

  14 November 2014 at 20:51 |
  Denne, med en understatement, "unøyaktighet" føyer seg inn i en rekke slike, trolig bevisste, fra IPCC's side.
  Det ER underlig at tilliten til denne plitiske instans holder seg hos folk som burde vite bedre.

  Svar

 • Jonas Larsen

  Jonas Larsen

  15 November 2014 at 08:59 |
  Hei Ole Humlum.

  Du er en veldig dyktig vitenskapsmann, som jeg har svært stor respekt for.

  Jeg skulle ønsket at du var leder for IPCC, da skulle det blitt ordentlig god vitenskap av det.

  Jeg har ikke likt måten IPCC har tolket naturen på. Jeg misliker dem svært sterkt.

  Svar

 • Karl Grimstad

  Karl Grimstad

  16 November 2014 at 09:15 |
  Så hvem er så disse ekspertene,slik vi kan gi dem sparken. http://www.adressa.no/vaeret/klima/article1205556.ece

  Svar

Skriv en kommentar

Du kommenterer nå kun som gjest. Alternativ innlogging under.

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Akademisk skyldfølelse


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: