Mandag 28.9.2020 - Uke 40
logo   144 000 besøkende i 2019

Mindre og mindre global oppvarming

onsdag, 30 januar 2013

Ole Humlum

Ny norsk forskning antyder at fremtidens temperaturstigning blir lavere enn tidligere antatt. Det bør få konsekvenser for dagens klimamodeller, mener Ole Humlum.

530x744 tempDet øverste diagrammet viser temperaturutviklingen for det forrige århundret. Det nederste diagrammet viser hvordan temperaturutviklingen ville vært uten menneskelig tilførsel av CO2 til atmosfæren. Figur: IPCC

Ifølge norske klimaforskere vil fremtidens temperaturstigning bli en god del mindre enn tidligere antatt, melder Forskningsrådet. En forskergruppe omkring professor Terje Berntsen ved Universitetet i Oslo og CICERO finner at den globale temperaturstigningen ved en fordobling av atmosfærisk CO2 kun blir 1,9 grader Celsius, i stedet for ca. 3 grader Celsius (2-4C) som ble spådd av IPCC i 2007, det vil si en reduksjon på nesten 40% av den antatte klimafølsomhet for CO2.

Les forskningsrådets pressemelding her

Det opplyses ikke i forskningsrådets pressemeddelelse om resultatene er publisert, men det må antas at en publikasjon er nært forestående.

En reduksjon på nesten 40% er mye, men hvorfor? Jo, dette nye resultatet fremkommer bl.a. ved å inkludere de siste 10 år uten global temperaturstigning i analysen, hvor man da naturligvis må redusere innflytelsen av CO2. Ellers blir den beregnede temperaturstigningen alt for stor i forhold til virkeligheten.
Tidligere var klimamodellene innrettet så de kunne etterskape den tydelige temperaturstigningen mellom 1980 og 2000. Dette ga grunnlag for å tilskrive CO2 en mye større temperatureffekt. Den manglende temperaturstigningen de seneste 10-15 år nødvendiggjør derfor en reduksjon av CO2 sin betydning. Fortsetter den nåværende globale temperaturstagnasjonen, må betydningen av CO2 naturligvis reduseres enda mer.

I den siste IPCC-rapporten fra 2007 skrives det at de naturlige klimavariasjonene er så godt forstått, at den globale temperaturen troverdig kan modelleres henholdsvis med og uten innflytelse av menneskeskapt CO2. I et berømt diagram (nederste diagram i figur over) vises det hvordan den naturlige globale temperaturutvikling etter 1960 ville ha vist en sakte fallende tendens frem til år 2000 uten menneskeskapt CO2, samt hvordan det virkelige temperaturforløpet kun kan ettergjøres av modeller ved antatt stor effekt av CO2.

Derfor konkluderte IPCC i 2007 med at menneskeskapt CO2 må være forklaringen på hele temperaturstigningen 1960-2000. I det minste kunne IPCC ikke peke på andre årsaker til temperaturstigningen. Med andre ord: Et tilsynelatende sterkt argument for CO2 sin store temperatureffekt, som etter 1960 ifølge IPCC helt drukner innflytelsen av naturlige klimavariasjoner.

De seneste årene har tingene imidlertid utviklet seg dårlig for denne konklusjonen. Atmosfærisk CO2 stiger så raskere enn noensinne, men temperaturen følger ikke etter.

Når disse seneste 10 år inkluderes i analysen kan forestillingen om CO2 sin temperaturdominans derfor ikke lengre opprettholdes. De naturlige klimavariasjoner har åpenbart likevel mye større innflytelse enn antatt av IPCC i 2007, som presis er det som mange forskere i opposisjon til IPCC lenge har hevdet. Muligens var temperaturstigningen 1980-2000 i det store og hele bare resultatet av to viktige naturlige klimavariasjoner, som tilfeldigvis begge trakk i samme retning på dette tidspunkt.

Vedvarer den nåværende temperaturstagnasjonen må betydningen av CO2 derfor reduseres ytterligere av klimamodellørene. Og skulle stagnasjonen avløses av et temperaturfall vil det være det samme som ’game over’ for CO2-skolen.

I såfall betyr det minst to ting: 1) De naturlige klimavariasjoner dominerer fortsatt, og 2) CO2 reduseres til sin naturlige størrelse som en av mange faktorer med effekt på klimaet.

De nye norske forskningsresultatene er dermed et viktig skritt i retning av en mer nyansert og realistisk oppfattelse av årsaker til vår tids klimaendringer. Der er god grunn til å gratulere professor Terje Berntsen og hans gruppe med analysen, hvis resultater allerede har vakt betydelig oppsikt i utlandet.

Samtidig er det grunn til å spørre hvorfor norsk presse med få unntak ikke har nevnt dette nye forskningsresultatet? I utlandet er pressen mer årvåken om denne saken. Man kan mistenke at pressen raskt hadde vært ute med nyheten om resultatene hadde gått i motsatt retning.

Sitter pressen i Norge og venter på at dette nye resultatet om redusert klimafølsomhet for CO2 først godkjennes av høyere instans innen man tør bringe nyheten? Hva har egentlig skjedd med den frie presse når det dreier seg om klimaforskning?

Om forfatteren

Ole Humlum

Ole Humlum

Ole Humlum er professor ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo og professor II ved Universitetet på Svalbard (UNIS).

E-post: ole.humlum@geo.uio.no

Kommentarer (1)

  • Per Leon Jonassen

    Per Leon Jonassen

    12 May 2017 at 08:53 |
    At co2 har omstidte egrnskapet er sant bverre blir det å bevise at oljebrenning ikke produserer

    Svar

Skriv en kommentar

Du kommenterer nå kun som gjest. Alternativ innlogging under.

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Koffeinkø


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: