Kullet på Svalbard

mandag, 02 juni 2014

Rolf Mjelde

Rolf Mjelde er uenig med FNs klimasjef om svalbardkullets fremtid.

530x310 longyearKullproduksjonen i verden må ned, men la oss beholde røttene i Svalbardsamfunnet. Foto: Wikimedia Commons

FNs klimasjef, Christiana Figueres, uttaler til NRK at Norge bør stenge kullgruvene på Svalbard. Hun mener at denne gruvedriften harmonerer dårlig med det som Svalbard ellers representerer – klimaforskning.

Snakk om å snu tingene på hodet. Svalbardsamfunnet er bygget opp rundt utvinning av kull, og all annen virksomhet på Svalbard er basert på infrastrukturen utviklet gjennom kullsamfunnet.  

Sammenlignet med utvinning av kull andre steder i verden utvinnes det norske kullet på Svalbard på en miljøvennlig måte. I tillegg er det klimamessig sett relativt rent.

Bortfall av kullproduksjon på Svalbard vil umiddelbart fylles med energi fra mer miljøfiendtlig kull produsert andre steder. Selv om de fleste er enige om at kullproduksjonen totalt sett i verden må ned for at klimamålene kan oppnås, kan man argumentere for at fortsatt kullproduksjon på Svalbard er et godt klimatiltak.

Den økte aktiviteten på Svalbard representerer et klimaproblem, men det er ikke kullproduksjonen som er synderen.

Hovedproblemene er relatert til:

1) Den stadig økende seminar- og møtevirksomheten på Svalbard. Dette er møter som like gjerne kunne vært avholdt på for eksempel Gardermoen;
2) Økende luksusturisme i området og;
3) Det faktum at et stort antall klimaforskere flys inn dit fra alle verdens kanter

Om forfatteren

Rolf Mjelde

Rolf Mjelde

Rolf Mjelde er professor ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen.

E-post: Rolf.Mjelde@geo.uib.no

Skriv en kommentar

Du kommenterer nå kun som gjest. Alternativ innlogging under.