IEA 4-for-2: Fire tiltak for to grader

tirsdag, 18 juni 2013

Svein Eggen

Svein Eggen blogger om den nye rapporten fra det internasjonale energibyrået.

530x277 IEA RedrawingDet internasjonale energibyrået har gitt ut en ny rapport. Klikk på bildet for å lese rapporten.

IEA publiserte nylig en rapport under overskriften “Redrawing the Energy-Climate Map”.

IEA har i løpet av de siste snart ti årene banket inn hvilke tiltak som verdens nasjoner må gjennomføre for å unngå en temperaturøkning på over to grader. Fra å ha blitt holdt i en relativt optimistisk tone frem til for fem år siden, så har ordbruken de siste årene blitt tiltagende opptrappet.

IEA ser at verdenssamfunnet gjør lite, utslippene øker i takt med økt fossil avhengighet, og at handlingsrommet man har innen togradersscenariet reduseres år for år. I dag sier IEA at målet fortsatt er oppnåelig, men det er blitt ekstremt utfordrende nå. Foreløpig holder vi stø kurs mot en temperaturøkning på mellom 3,.6 og 5,3 grader.

Det nye i den siste rapporten er at IEA nå lanserer fire kortsiktige tiltak verden må gjennomføre for å beholde kontroll over utviklingen frem til en dato (2020) hvor verden – forhåpentligvis – har blitt enig gjennom klimaforhandlinger om tiltak som skal til for å ta de virkelig store utslippskuttene og få utslippsutviklingen inn på et nytt spor.

Kort oppsummert viser IEA at vi må kutte cirka tre milliarder tonn (Gt) mer CO2 enn det som ligger i vedtatte planer frem til 2020 gjennom disse fire tiltakene:

  • Energieffektivisering;
  • Forbud mot gammel ineffektiv kullkraftteknologi;
  • Minimere utslipp av metan fra petroleumsindustrien;
  • Til slutt fase ut subsidiering av fossile brensler

På denne måten mener IEA at vi kan kjøpe oss tid frem til cirka 2020 slik at vi får på plass både teknologi og internasjonale avtaler. Etter 2020 må vi imidlertid ha et internasjonalt regime på plass som muliggjør en massiv opptrapping av CO2-kutteknologi. Tiden etter 2020 må da kjennetegnes av en omfattende omlegging av energisiektoren med en full utrulling av alle mulige tilgjengelige teknologier.

CO2-håndtering (CCS) er en av de teknologiene IEA omtaler spesielt: Her har man – av flere årsaker– ikke klart holde en fremdrift som monner. IEA understreker at CCS-teknologi må være på plass i 2020 og klar for massiv oppskalering og implementering. De gjentar budskapet fra tidligere rapporter om at utsatt implementering av CCS medfører at de totale kostnadene for verdenssamfunnet blir vesentlig høyere.

IEA understreker igjen betydningen av CCS for å sikre verdien til verdens petroleums- og kullressurser. Utsettes CCS med 10 år, mener IEA at oljeindustriens inntekter reduseres med rundt 700 milliarder US$ frem mot 2030.

Om forfatteren

Svein Eggen

Svein Eggen

Svein Eggen er seniorrådgiver i Gassnova SF.

E-post: se@gassnova.no

Skriv en kommentar

Du kommenterer nå kun som gjest. Alternativ innlogging under.