Lørdag 23.10.2021 - Uke 42

Samarbeidspartnere

I juni meldte Forskningsrådet at hele 22 forskningsmiljøer får finansiering i inntil 8 år som sentre for forskningsdrevet innovasjon. Seks av disse har et geofaglig fokus.


530x352 OsebergSeks nye SFI-sentre skal løse fremtidens geofaglige utfordringer. Én av disse utfordringene er at tusenvis av brønner på norsk sokkel skal plugges, noe som kan koste opp mot 800 milliarder kroner. Bildet viser Oseberg feltsenter som ikke skal pensjoneres før minst 2040. Foto: Harald Pettersen / Equinor

22 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) skal finansieres med vel 2 milliarder kroner av Forskningsrådet over en periode på inntil 8 år fra og med i høst.

Målet med ordningen er mer innovasjon og verdiskaping i næringslivet. Forskningen skal bidra til å opprettholde konkurransekraften i nåværende arbeidsplasser, men også legge til rette for nye, fremtidsrettede arbeidsplasser med fokus på grønn omstilling.

Litt forenklet kan de seks geofaglige SFIene deles inn i tre sentre med offshorebasert kompetanse, og tre sentre med fokus på «fastlandsgeologi».

Offshore

Norge står ovenfor en rekke utfordringer der våre egne geofaglige forsknings- og innovasjonsmiljøer kan bidra med løsninger. For eksempel skal tusenvis av brønner på norsk sokkel plugges over de neste tiårene i takt med at reservoarene tømmes. Dette er et omfattende arbeid som kan ende opp med en prislapp på opptil 800 milliarder kroner, hvorav mesteparten av kostnadene tilfaller staten.

Det er Centre for Subsurface Well Integrity, Plugging and Abandonment (SWIPA) som skal ta fatt på utfordringen gjennom å oppnå en bedre vitenskapelig forståelse av permanente brønnbarrierer og utvikle nye og bedre design for undergrunnsbarrierer.

Ifølge senterleder Harald Linga, som også er forskningsleder i SINTEF, er SWIPAs hårete mål at milliardkostnadene i forbindelse med plugging skal halveres. Om målet nås, vil NFR-midlene ha vist seg å bli en svært god samfunnsøkonomisk investering (en besparelse for staten og operatørene på opptil 400 milliarder kroner).

Et annet senter som også kan oppnå eventyrlig avkastning på tilførte forskningsmidler, er det NORCE-ledede DigiWells. Senteret skal kort fortalt bidra til å optimalisere ressursutnyttelsen på norsk sokkel gjennom digitalisering.

Senterleder Erlend Vefring viser i en nyhetssak til en rapport utarbeidet av Rystad Energy tidligere i år som konkluderte med at 1 krone investert i petroleumsforskning (blant annet digitalisering) i perioden 2008 – 2018 ga hele 30 kroner tilbake.

Det nye havforskningssenteret Smart Ocean med Universitetet i Bergen som vertsinstitusjon skal «koble havet på nett». Et observasjonssystem bestående av et trådløst nettverk av sensorer skal bidra til et betydelig løft når det gjelder informasjon om havets generelle helsetilstand, samt informasjon om ressurser og marine operasjoner.

Fastlandet

Centre for Geophysical Forecasting (CGF), sterkt forankret ved NTNU gjennom fire deltakende institutter, skal på sin side bringe Norges ledende posisjon innen utforskningsgeofysikk til havs inn i en ny blå økonomi og skape nye arbeidsplasser også på land.

Senteret skal blant annet utvikle nye metoder for overvåking av jorda og spesielt ressursutnyttelsen. Konkrete områder vil være overvåking i forbindelse med CO2-lagring, utnyttelse av oljereservoarer, samt av ras, jordskjelv og miljø. Jordskjelvsentrene NORSAR og japanske JAMSTEC er partnere i CGF.

Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy (earthresQue) skal ledes av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

earthresQues mål er å ta fatt på en annen samfunnsutfordring – begrensede ressurser og en stadig økende mengde materialer som sendes til deponi. Senteret skal forbedre og utvikle nye metoder for gjenvinning, gjenbruk og behandlingsprosesser for forurenset jord, overskuddsmasser og avfall.

NTNU, SINTEF og Institutt for energiteknikk samler sine kloke hoder og infrastruktur i det nye senteret PhysMet. Senteret skal bidra til å skape fremtidens materialer og en bærekraftig og konkurransedyktig norsk metallindustri.

Det skal også utarbeides nye løsninger for blant annet resirkulering og sveising, og nye metoder for å lage nye råmaterialer.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: