Lørdag 23.10.2021 - Uke 42

Samarbeidspartnere

Flere landformer er inkludert i Norsk rødliste for naturtyper for 2018 som nylig ble lansert.


530x351 DødisgropDødisgroper er forsenkninger i landskapet som er dannet ved at begravd breis har smeltet. Dødisgroper er vurdert som nær truet. Foto: Rolv Dahl, Norges geologiske undersøkelse, Lisens CC BY 4.0

Artsdatabanken lanserte nylig Norsk rødliste for naturtyper 2018, og i år har geologien fått mer fokus enn tidligere.

Rødlista for naturtyper er ifølge Artsdatabanken en verdinøytral sammenstilling av kunnskap, og viser hvilken risiko naturtypene i Norge har for å gå tapt, hvis de rådende forhold vedvarer.

Rødlista inndeles i seks kategorier fra nært truet til gått tapt.

Tre forskere fra Norges geologiske undersøkelse (NGU), Rolv Dahl, Tom Heldal og Berit Husteli, har deltatt i ekspertkomiteen som har vurdert tilstanden til norske landformer, og tabellen under viser rødlistevurderingen av disse.

530x589 tabellKilde: ngu.no

Av 85 vurderte landformer, er 28 rødlistet. Jordpyramide og Kalktuff er kritisk truet, mens Dryppstein er sterkt truet.

Naturtypene er vurdert etter en internasjonal metodikk, utviklet av Den Internasjonale naturvernunionen, IUCN. En komité av eksperter vurderer hver naturtype etter et kvantitativt kriteriesett. På grunnlag av denne vurderingen grupperes naturtypene i ulike risikokategorier. Målet er at vurderingene skal være objektive og etterprøvbare.

Les mer om landformene på rødlista på Artsdatabanken

Les bloggen til NGU-forskerne her

530x530 JordpyramideJordpyramider er søyleformede landformer som består av hardpakket morenemateriale. De finnes i hovedsak i Sel i Gudbrandsdalen (Kvitskruiprestane). De er vurdert som kritisk truet. Foto: Lars Erikstad, Norsk institutt for naturforskning, Lisens CC BY 4.0

530x397 BreNorske breer, her representert av en dalsidebre, er regnet som sårbare og inngår i rødlista. Foto: Lars Erikstad, Norsk institutt for naturforskning, Lisens CC BY 4.0

530x397 Varme kilderVarme kilder, kjent fra tre lokaliteter på Svalbard, er vurdert som kritisk truet. Foto: Geir Arnesen, Ecofact, Lisens CC BY 4.0

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: