Søndag 28.5.2017 - Uke 21

logo

Det store CO2-eksperimentet

onsdag, 16 november 2016

Svein Eggen

Økningen i de globale CO2-utslippene var marginal fra 2014 til 2015. Nå avviker vi fra FNs klimapanels «worst case»-scenario, skriver Svein Eggen.

530x394 fig1Illustrasjon: Global Carbon Project

Det virkelig store CO2-eksperimentet har pågått i over 100 år. Det startet på 1800-tallet da vi for alvor tok i bruk kull som energibærer. Forbruket av fossil energi har siden den gang økt jevnt og trutt, men skjøt for alvor fart etter andre verdenskrig.

Konsekvensen er en økning i atmosfærens CO2-innhold som kun kan sammenlignes med tidligere tiders hendelser der karbonkretsløpet har blitt «kortsluttet» som følge av storstilt supervulkanisme.

Under slike hendelser ble enorme mengder organisk material i sedimenter «kokt» med store utslipp av CO2 som resultat. Flere av disse hendelsene har satt spor etter seg i den geologiske historien og markerer ofte overgangen til nye geologiske perioder.

Det pågående «eksperimentet» har vi selv satt i gang og det har klare paralleller til disse tidligere hendelsene ved at vi påfører kloden en svært rask økning i atmosfærens CO2-innhold.    

Konsekvensene av dette er dokumentert av FNs klimapanel (IPCC). Omfanget av klimaendringene og andre menneskeskapte forhold er så store at vår tidsalder døpes antropocen.

Organisasjonen Global Carbon Project publiserer hvert år en oversikt som viser status vedrørende klodens karbonbudsjett.

Marginal økning fra 2014

Årets analyse viser at vi slapp ut 36,3 milliarder tonn (Gt) CO2 i 2015 - dette er 63 prosent mer enn i 1990, men bare 0,2 prosent mer enn året før.

Denne utflatingen skyldes i hovedsak en svak reduksjon i Kinas utslipp og en noe større reduksjon i USAs utslipp.

Reduksjonen skyldes i stor grad et nær 2 prosent redusert bruk av kull. Utslipp fra bruk av olje og gass har imidlertid økt tilsvarende.

Den samlede endringen tilskrives økt bruk av naturgass (til erstatning for kull) og økt innslag av fornybar energi. I vår verdensdel (EU-området) ser vi en svak økning i CO2-utslipp på 1,4 prosent.     

I et lengre perspektiv har den menneskelige aktiviteten siden 1870 ført til utslipp som tilsvarer en økning i CO2-konsentrasjon fra 288 til ca. 550 deler per million (ppm) i atmosfæren.

Ca. 150 ppm er imidlertid spist opp av økt plantevekst og dels oppløst i havet slik at vi i dag måler like over 400 ppm. Atmosfærens økning av klimagasser har medført en temperaturstigning som nærmer seg 1,5 grader globalt.

Det mye omtalte togradersmålet som klimatoppmøtet i Paris vedtok i fjor legger klare begrensninger på hvor mye mer CO2 vi kan tilføre atmosfæren.

Av «kvoten» på 3 670 Gt vi har tilgjengelig, har vi brukt opp nær 80 prosent og har 816 Gt igjen. Med et utslipp på samme nivå som i dag så holder dette i knapt 20 år.

Veien videre – illustrert ved figuren øverst- avhenger av politikk, økonomi og teknologiutvikling. Man kan her finne håp i at man for første gang avviker fra «worst case»-scenariet.

Om forfatteren

Svein Eggen

Svein Eggen

Svein Eggen er seniorrådgiver i Gassnova SF.

E-post: se@gassnova.no

Kommentarer (17)

 • Johan Morten Nome

  Johan Morten Nome

  16 November 2016 at 12:24 |
  Det er da bevist at CO2 ikke har de egenskapene som skal til for å generere varme men at det er varme som driver opp CO2, høna og egget igjen. Det er IKKE vi som styrer klimaet, det blir for useriøst å antyde det, dermed faller innlegget som en sten til bakken, dessverre

  Svar

  • Sverre Kolberg (Carbomontanus)

   Sverre Kolberg (Carbomontanus)

   22 November 2016 at 14:57 |
   Fjolset belærer oss her om at varme skaper materie eller "driver opp" CO2.

   Det siste er er også en berømt falsk føring eller påstand, et klassisk falskneri i klimadisputten. En temperaturendring i miljøet på størrelsesorden en grad kan ikke ved noen vitenskapelig kjent fysikalsk effekt endre CO2- innholdet i atmosfæren fra 300 ppm tl 400 ppm til og med samtidig med at CO2- innholdet i havet stiger , motsatt til synker.

   Så her står vi nok atter overfor et organisert fjols og et troll.

   Som bruker glosa "bevist" dessuten.

   Svar

 • Arvid Oen

  Arvid Oen

  16 November 2016 at 12:47 |
  Det er utrolig at man kan behandle denne saken så enkelt og overfladisk. Men når en har en politisk agenda å forholde seg til, er det ikke annet å vente. Selv IPCC vil stusse over påstanden: Atmosfærens økning av klimagasser har medført en temperaturstigning som nærmer seg 1,5 grader globalt.

  Svar

 • Oddbjørn Melberg

  Oddbjørn Melberg

  17 November 2016 at 10:11 |
  Utrolig tøv av Svein Eggen. Det er solutstrålingen som i hovedsak styrer klimaet på jorden og ikke menneskeskapt CO2. Dette er så useriøst at det ber ikke verd å kommentere mer.

  Svar

 • Karsten V. Johansen

  Karsten V. Johansen

  19 November 2016 at 06:47 |
  Dersom det var solas ustrålingsvariasjoner som styrte global middeltemperatur suverent skulle temperaturen de siste førti årene vært synkende siden solarkonstanten har vært svakt synkende. Ifølge de fire ferskeste forskningsarbeidene om dette som har undersøkt variasjonene i solarkonstanten siden 1600-tallet, er disse i størrelsesordenen en til to tideler watt per kvadratmeter. Mens den menneskeskapte økninga i CO2 tilsvarer to til tre watt per kvadratmeter, altså en størrelsesorden mer enn endringene i solarkonstanten, ifølge tre uavhengige målinger av dette siden 2004.

  At CO2-økninga skulle komme fra oppvarming av havet og dermed frigivelse av gassen fra dette strir mot elementære kjemiske facts, først og fremst at havet blir surere. Dernest måtte man svare på hvordan havet kan bli så mye varmere uten at dette påvirker lufttemperaturen i langt høyere grad og videre hvor i allverden denne oppvarmingen av havet kommer fra?

  Svar

 • Karsten V. Johansen

  Karsten V. Johansen

  19 November 2016 at 07:00 |
  I realiteten er IPCCs klimascenarier alt for optimistiske, de undervurderer temperaturstigningen fra klimagassutslippene,særlig fordi de begrenser tidshorisonten til 2100, men også fordi de simpelthen utelater viktige tilbakekoblinger. En lang rekke forskingsarbeider basert på kalibrering med fortidas klima tilbake til perioder med samme CO2-nivåer som nå dvs. for ca. tre millioner år siden, viser at skal farlige klimaendringer unngås, dvs. klimaendringer som ikke alvorlig senker verdens matvareproduksjon f.eks., må vi ned på maks 350 ppmv temmelig raskt. Mens IPCC er politisk styrt i sine konklusjoner av politikere som igjen styres av tunge økonomiske interesser i fossilindustrien, bilindustrien osv.

  Svar

 • Arvid Oen

  Arvid Oen

  19 November 2016 at 07:07 |
  Du har nok fullstendig misforstått mekanismene bak solens påvirkning av klima. Les deg opp på bl.a. Svensmark. Og: det er solen som varmer havet. Merkelig at dette ikke forstås.

  Svar

 • Karsten V. Johansen

  Karsten V. Johansen

  19 November 2016 at 07:11 |
  Svensmarks statistiske manipulasjoner ble tilbakevist allerede på slutten av nittitallet.

  Det er langt over tida for realitetsorientering nå. Går f.eks. Vestantarktis mot snarlig kollaps? Signalene om det øker i styrke:

  Merk her (i lenken nedenfor): overskrifta er ikke om det viktigste (men om et viktig symptom). Det viktigste - som er uhyggelig (og) viktig kommer lengre nede: 1) den gigantiske sprekk som har dannet seg i Larsen C isshelfen, langt den største og den eneste gjenværende av de tidligere tre store isshelfene på den Antarktiske halvøy (de to andre kalvet brått ut gjennom 2000-tallet) 2) nå truer Larsen C som er mange ganger større enn de to andre var tilsammen med snart å kalve ut 3) flere større isshelfer andre steder i Antarktis truer også med å kalve ut i nær framtid 4) de største er Rossisen og Weddellisen som tilsammen holder hele den vestantarktiske innlandsisen med verdens største isstrømmer på plass som to gigantiske propper.

  Man vet at i den geologiske tidsperioden hvis atmosfæriske gassammensetning var den siste i fortida som var som vår nå: fire hundre CO2-molekyler for hver million luftmolekyler, var hele Vestantarktis ustabil, isen der kom og gikk (dette var for tre-fire millioner år siden).

  http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2016/november/antarktiss-havis-smelter-hurtigt/

  Dette faretruende scenario innebærer en akutt trussel om mellom tre og fem meters rask stigning i det globale havnivået. I en periode mot slutten av forrige mellomistid (Eem-tiden) for ca. 127000 år siden, var havnivået nettopp slik, og den globale middeltemperaturen omtrent som nå. Dengang skyldtes dette ikke klimagasser som nå, men at jordas bane rundt sola lå slik at våre nordlige breddegrader mottok rundt førti watt mer innstråling per kvadratmeter. Allerede 1978 advarte en ledende glasiolog mot denne trusselen fra våre CO2-utslipp, se lenke nedenfor.

  http://www.nature.com/nature/journal/v271/n5643/abs/271321a0.html

  Til orientering: flere hundre millioner mennesker lever mellom null og en meter over nåværende havnivå.

  Nature 271, 321 - 325 (26 January 1978); doi:10.1038/271321a0

  "West Antarctic ice sheet and CO2 greenhouse effect: a threat of disaster

  J. H. MERCER

  Institute of Polar Studies, The Ohio State University, Columbus, Ohio 43210

  If the global consumption of fossil fuels continues to grow at its present rate, atmospheric CO2 content will double in about 50 years. Climatic models suggest that the resultant greenhouse-warming effect will be greatly magnified in high latitudes. The computed temperature rise at lat 80° S could start rapid deglaciation of West Antarctica, leading to a 5 m rise in sea level."

  Svar

 • Sverre Kolberg (Carbomontanus)

  Sverre Kolberg (Carbomontanus)

  22 November 2016 at 15:55 |
  Til alle

  Svensmark blir nevnt her.

  Der er det ting som rakner overfor den mest elementære radiologi og radiokjemi.

  "Galaktisk stråling" synes være en nyere politisk dritt- finhet, designet for å peke vekk fra hva vi bør kunne og huske.

  Jeg har lærte det som "kosmisk stråling", men det mest saklige begrep er på tysk "Höhenstrahlung".

  Man oppdaget i radiologiens barndom med klassiske metoder så som bequerels metode, elektrometer og geigerteller.... en bakgrunnsstråling som ikke syntes å ha jordisk materielt opphav, og som knapt lot seg skjerme av heller med bly eller annet, og som hadde kun en egenskap, den tiltok i høyden. Et elektrometer lades ut litt fortere på toppen av Eiffeltårnet enn ved foten av samme, og vesentlig fortyere oppe i ballong. Derav "Höhenstrahlung"

  Fjolset og fjolsene har så begynt å falske og bløffe med en spesiell radiologisk metode Wilsons cloud Chamber. Og lansert Svensmark-strålingen eller den "galaktiske" stråling.

  Men hadde svensmarx- strålingen og svensmarx- ideene vært relevante i klimadisputten, så hadde vi ikke kunnet bære med oss Bequerels metode, klassisk sølvbromidfilm i vanlig camera til og med oppe i fly.

  Svensmarx- strålingen er også et hån mot russerne og sovvv- jettsamveldet, som sendte klassisk camera med bromidfilm fremkaller og fix ut bak månen og fotograferte og fremkalte og fixerte og sendte tilbake med en telefotosender fra Pravda.

  Svensmax- strålingen som skal virke helt her nede i lavere troposfære forstyrret ikke den bequerel- og dosimetri-metoden der i det hele tatt ute i vacuum, mens her vi bor er vi ytterligere skjermet av en massiv atmosfære tilsvarende 10 meter vann.

  Det kalles generelt joniserende stråling.

  Der har Svensmarxerne ytterligere et alll vårrrrrlig forklaringsproblem i fysikken, og i elementær pliktig radiologisk og teknisk fotografisk forstand.

  Svar

 • Arvid Oen

  Arvid Oen

  23 November 2016 at 10:20 |
  Til Karsten. Du er som en predikant; nekter å se andre synspunkter. Det at du tror at Svensmarks hypotese ble tilbakevist på 90-tallet, viser dette. Hvis du ikke vil søke på Svensmark, kan du google Cloud-prosjektet utført på Cern.
  Og god bedring, men jeg vet det er vanskelig å overtale en emissær.

  Svar

  • Sverre Kolberg (Carbomontanus)

   Sverre Kolberg (Carbomontanus)

   23 November 2016 at 12:38 |
   Genosse Oen

   Materien er ikke dia- lektisk.

   "Andre syn" kan derfor være gale og skal ikke automatisk godtas. De er ikke førte beviser.

   Svensmarks filosofi og teori skjærer seg elementært mot den mest elementære radiologi og radiokjemi.

   At den er blitt oppfattet og undersøkt i CERN betyr ikke at den er blitt verifisert av CERN.den synes snarere å ha blitt effektivt degradert og diskvalifisert. og Svensmark vist tilbake og ned igjen på aspirantbenken til studiene.

   Vi fordrar ikke slike fagsosialistiske og klassisk nasjonalsosialistiske argumenter og føringer og propagandaer..... ytterligere på- smurte med person- skikaner og hånlige harassemanger.

   Svar

 • Arvid Oen

  Arvid Oen

  23 November 2016 at 13:10 |
 • Sverre Kolberg (Carbomontanus)

  Sverre Kolberg (Carbomontanus)

  29 November 2016 at 00:06 |
  Hr Oen
  Det hjælper ikke skjønner du, for reaksjonene mellom "terpener" og Pinen og sånne ting med vanlig UV og Ozon, som jo skyldes vanlig sollys i atmosfæren, er jo verdensberømte.

  De er år- saken til at bildekk og condomer og gummislanger og handsker og gummistrikker blir sprøe og rakner i lufta og særlig fort i sola.

  UV og Ozon eter terpener og pinener.

  Det er ikke "galaksen" som gjør det og danner "manopartikler" og aerosoler av SO2 + pinen og terpen og oxygen.

  Slike forestillinger er ekstremt og demonstrativt dilettantiske og far- fetched og synes blokkerte imot å kunne fatte den mest elementære strålingslære og praktiske kjemi.

  De peker feil vei efter årsaken fordi den innlysende årsak slår ut feil og motsatt vei for å kunne "falsifisere" CO2-AGW- teorien eller hypotesen.
  Dette var svensmarxens elementære funn og dilemma, så da kom han heller trekkende med noe så fint som "galaksen" for å berge en mislykket hypotese og forklaring.

  Jeg har gransket det i forsøk for sikkerhets skyld. Jeg fremstilte John William Herschels "Cyanotypie" for å sjekke de kjemiske virkninger av kortbølget lys og mulig naturlig Bequerelle- stråling nemlig hva som just påvises i Wilson Cloud Chamber..

  Og det er sola og dagslyset, ulikt glødelampen og stearinlyset, som der virker, mens "Galaksen" melkeveien virker ikke tilnærmelsesvis like effektivt engang for å kunne ødelegge bildekk og condomer og latex og herde og coagulere, polymerisere og oxydere kvae og harpixmalinger.

  Sånne ting må trollet og fjollet fatte først.

  Mens UV og Ozon eter latexer terpener og gummi og gjør det om til partikler og støv og pulver med intenst hygroscopisk svovelsyre i enden på molekylene.

  Det må rime også med Science og Allmennteknologien og naturen og naturfagene og hva du plikter å ha fått med deg der til kritisk og realistisk kontroll av troene og føringene dine skjønner du.

  Svar

 • Sverre Kolberg (Carbomontanus)

  Sverre Kolberg (Carbomontanus)

  29 November 2016 at 00:13 |
  Eller for å si det enda enklere, CLOUD i CERN- forsøkene som her føres som bevis må foregå med omhyggelig filtrert luft, og skarpt sollys må holdes strengt unna. Det er ikke en situasjon vi har vå drøfte og ta standpunkt til i klimaet.

  Svar

 • Arvid Oen

  Arvid Oen

  29 November 2016 at 01:52 |
  God bedring.

  Svar

  • Sverre Kolberg (Carbomontanus)

   Sverre Kolberg (Carbomontanus)

   29 November 2016 at 13:43 |
   Sånne bemerkninger er klassiske rasismer og harassemanger og stalinistiske kommunistiske gulag konsentrasjonsleir auchschwiz kroppsfornærmelser,.......

   ....... som følger når fanatikerne og KADRENE av mandatet og misjonen har trynet og rævet og er tatt i fusk og falsk i forskningen.

   Da belærer de og underviser de om at man er jøde og sigøyner og mongoloid og uren av blodet og syk, og ønsker en "god bedring" så lenge som de ikke har STAZI og GESTAPO og ZZ å sende på en, smil smil...., for å få en fjernet fra miljøet deres, idet vi står iveien for mandatet og misjonen og veaaaa- taket.pine.

   Men sånn til saken, så er sånt som UV og fotokjemisk smog og bakkenært ozon og diesel og oljerøk dramatisk mye mer markant og tilstedeværende og virksomt i miljøet enn frisk duft av nordiske barskoger og "galaksen..." vintergatan- melkeveien.

   Her tryner og ræver fjolsene og trollene så stolt og ønsker en attpå til god bedring.

   Svar

 • Arvid Oen

  Arvid Oen

  29 November 2016 at 14:31 |
  Ser at du har lære deg noen nye ord. Det er fint, men du har ikke forstått dem. Det må være frustrende.

  Svar

Skriv en kommentar

Du kommenterer nå kun som gjest. Alternativ innlogging under.

Nyhetsbrev

captcha 

195x248 Banner

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

21


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: